Табл. 2.5.1 Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т

Назва відходів

Зберігалося на підприємст-вах на початок року

Утворилося на підприємствах за рік

Використано (утилізовано) за рік

Видалено за рік

Розміщено (зберігається) на підприємствах на кінець року

Всього

В т. ч.

Знешкоджено (знищено)

Захоронено в місцях організованого складування

Направлено в місця неорганізованого складування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відходи 1 класу небезпеки,

В т. ч. за окремими видами

306,718

120,933

5,860

29,329

9,150

20,179

-

392,463

відходи гальванічних виробництв

1,950

0,450

-

-

-

-

-

2,400

ртуть та її сполуки

0,003

0,001

-

0,003

-

0,003

-

0,002

ртутні лампи (в кг )

3,639

1,692

-

3,181

0,039

3,142

-

2,206

свинець та його сполуки

5,030

9,681

0,300

6,980

-

6,980

-

7,431

ядохімікати та пестициди непридатні для застосування

299,735

110,301

5,560

22,346

9,150

13,196

-

382,630

Відходи 2 класу небезпеки в т.ч. за окремим видами

468,221

52,556

38,287

179,522

1,200

178,322

-

302,988

відпрацьовані неорганічні кислоти

151,400

-

-

-

-

-

-

151,400

Нафтовідходи

314,446

44,256

38,287

169,822

1,200

168,622

-

150,613

фарби. емалі та лаки

2,375

8,300

-

9,700

-

9,700

-

0,975

Відходи 3 класу небезпек, в т. ч. за окремим видами

115,912

13,717

6,800

65,859

1,906

63,953

-

56,970

відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджуючі рідини

112,600

9,100

6,8

61,5

1,500

60,00

-

53,400

фарби, емалі та лаки

2,872

4,567

-

4,359

0,406

3,953

-

3,080

свинець та його сполуки

-

0,050

-

-

-

-

-

0,050

інші групи відходів

0,440

-

-

-

-

-

-

0,440

Відходи 4 класу небезпек, в т. ч. за окремим видами

654,306

10,526

5,093

435,031

-

435,031

-

224,708

кадмій та його сполуки

0,700

-

-

-

-

-

-

0,700

осад з відстійників після реагентного або коагуляційного очищення

6,825

0,050

-

-

-

-

-

6,875

неорганічні сполуки фтору

-

5,093

5,093

-

-

-

-

-

інші групи відходів

423,294

0,268

-

423,412

-

423,412

-

0,150