Табл. 2.5.4. Зареєстровано відходів у області

Клас небезпеки

Кількість зареєстрованих відходів

у тому числі

 

з визначеними хімічним складом та фізичними властивостями

для яких визначено умови зберігання, транспортування, видалення

для яких визначено підприємства або виробництва по їх утилізації

для яких визначено місця видалення відходів

Всього

(усіх класів небезпеки)

197,732

197,464

129,168

56,04

0,300

 

у тому числі:

           

1 класу небезпеки

120,933

120,933

105,923

5,860

0,300

 

2 класу небезпеки

52,556

52,556

13,069

38,287

   

3 класу небезпеки

13,717

13,717

5,011

6,800

   

4 класу небезпеки

10,526

10,258

5,165

5,093

   
 

197,732

197,464

168,129

56,04

0,300