9. ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України.

Протягом 2001 року проведена робота по вишукуванню нових територій для заповідання та розширенню існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), зокрема перспективного розширення регіонального ландшафтного парку “Прип’ять - Стохід”, утворення заказників в місцях концентрації прудкої очеретянки тощо.

За 2001 рік утворено і розширено заповідні території на 2,7 тис. га. і станом на 01.01.02 ПЗФ становить 375 об’єктів загальною площею 163,7 тис. га, що складає 8,13% від загальної території області. Указом президента України від 19.12.2001 №1234/2001 утворено перший в області природний заповідник “Черемський” площею 2975,7 га.

Держуправління і Мінекоресурсів України підтримало ініціативу Ківерцівської районної ради про утворення національного природного парку в межах Ківерцівського району на базі лісових угідь площею до 60 тис. га, але у зв’язку з тим, що Законом України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” не передбачені кошти на його створення, Мінекоресурсів запропоновано утворити регіональний ландшафтний парк, як перший етап на шляху створення національного природного парку, а пізніше на його базі утворення національного природного парку.

Підготовлено пропозиції про перспективну мережу ПЗФ, що знайшло відображення у проекті обласної програми “Екологія-2010”, яка підготовлена для розгляду на обласній раді (затверджена рішенням обласної ради від 19.02.2002 №. 23/2).

Відсутність коштів на державному та місцевому рівні унеможливлює проведення заходів по реалізації загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на наступні роки.

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

 Протягом минулого року в області виконувались природоохоронні заходи які спрямовані на екологічне оздоровлення басейну ріки Дніпро та поліпшення якості питної води, які передбачені Національною та регіональними програмами.

 Всього по цих заходах за минулий рік освоєно 3081,2 тис. грн., що становить 84,4 відсотка інвестиційних намірів, проти 3651,1 тис. грн. які передбачалось освоїти. Природоохоронні заходи по оздоровленню басейну Дніпра здійснювались за рахунок:

 - коштів державного бюджету - 2250,4 тис. грн;

 - коштів місцевого бюджету - 587,4 тис. грн;

 - інших коштів (підприємств) - 243,4 тис. грн.

 За кошти державного бюджету в основному проводились роботи по відновленню водних режимів та русел річок і першочергові заходи щодо захисту від затоплення і підтоплення повеневими водами населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

 Крім того, за кошти державного бюджету (300 тис. грн.) продовжувалось будівництво станції попередньої очистки стічних вод Ратнівського молокозаводу в смт. Ратно.

 Із виділених 1189 тис. грн. коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 750 тис. грн. спрямовано на будівництво каналізаційних очисних споруд, зокрема 450 тис. грн. на завершення передбаченого Національною програмою екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води невідкладного природоохоронного заходу - будівництво очисних споруд в смт. Шацьк (введені в дію в першому кварталі поточного року) та 300 тис. грн. на продовження будівництва (реконструкцію) очисних споруд в
смт. Турійськ.

 Власні кошти підприємств в основному спрямовувались на заходи по покращенню роботи очисних споруд та впровадження і монтаж систем зворотнього водопостачання.

 В поточному році у відповідності з інвестиційними намірами майже 80 відсотків коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та обласного бюджету спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів по оздоровленню басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.