Таблиця 8.3. Стан  будівництва природоохоронних об‘єктів

Вид діяльності

Рік

1999

2000

2001

план

факт

%

план

факт.

%

план

факт.

%

Капітальні вкладення на будівництво природоохорон-них об‘єктів, тис.грн.

2135,1

731,4

34

7480,6

5354,5

72

7802,3

4919,3

63