2.5. Відходи

Залишається гострою екологічною проблемою питання знешкодження та утилізації небезпечних відходів, яких накопичено на території області станом на 01.01.2002 понад 1200 тонн, таб. 2.5.4.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.99 № 1236-р, в області вирішене питання щодо щорічного акумулювання 2,5 відсотків зборів за забруднення навколишнього природного середовища (місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища) на окремому спецрахунку, для будівництва спецоб’єктів по поводженню з токсичними промисловими відходам.

З 1993 року діє, створене з ініціативи Держуправління екобезпеки в області, підприємство “Логос-Еко”, яке займається на території області збиранням відпрацьованих люмінесцентних ламп. За період 1997-2001 років зібрано від підприємств та організацій області і відправлено на ТзОВ “Микитинський ртутний комбінат” понад 119 тис. штук відпрацьованих люмінесцентних ламп, в тому числі у 2001 році зібрано понад 38 тис. штук ламп. На протязі 2001 року, на виконання розпорядження облдержадміністрації від 23.05.2000 № 243, за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, передано підприємству “Логос-Еко” для подальшої відправки на демеркуризацію понад 5 тис. щтук відпрацьованих ламп, зібраних в навчальних закладах області, в тому числі в м. Луцьку –2,3 тис.штук, в м. Ковель –2,5 тис.штук. Проте не вирішене питання створення пунктів централізованого зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп, які утворюються в закладах соціальної сфери, в містах обласного підпорядкування та районних центрах області, що передбачено обласною програмою поводження з відходами на період до 2005 року.

В 2001 році проведена інвентаризація наявності на території області відходів ртуті та ртутьмістких приладів. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2001 році виділені кошти в сумі 3,3 тис. гривень для вирішення питання тимчасового централізованого зберігання відходів ртуті та передачі їх для демеркуризації. В III кварталі 2001 року відходи ртуті масою понад 112 кг відправлені на ТзОВ “Микитинський ртутний комбінат”.

В області не вирішено питання знешкодження, з дотриманням норм екологічної безпеки, небезпечних відходів, які утворюються в процесі нагляду за пацієнтами в лікувальних закладах - анатомічних відходів людського походження. Про виявлені порушення норм екологічної безпеки при поводженні з небезпечними відходами, які утворюються в лікувальних закладах, направлена інформація в Головне управління охорони здоров”я облдержадміністрації (від 26.09.01 № 1-9-8/1707).

З 1997 року через проблеми фінансового та технічного характеру не експлуатується установка по спалюванню твердих, рідких та пастоподібних хімічних органічних відходів виробництва синтетичних шкір (УСВ) ВАТ “Синтетика”. При проведенні повної технічної реконструкції установки, з залученням інвестицій, в тому числі іноземних, можливо проводити на даній установці, з дотриманням норм екологічної безпеки, знешкодження твердих, рідких та пастоподібних відходів, які утворюються на промислових підприємствах інших регіонів України, а також неякісної або небезпечної продукції.

Практично не вирішується питання впровадження сучасної, екологобезпечної технології компактування відходів гальванічного та фарбувального виробництв, що передбачено обласною програмою поводження з відходами на період до 2005 року. На території ВАТ “Ковельсільмаш” накопичено понад 60 тонн відходів гальванічного та фарбувального виробництв різних класів небезпеки. Залишається не вирішеним в Україні питання утилізації та знешкодження відходів розкладу змащуючо-охододжувальних рідин (ЗОР), які утворюються на ВАТ “Луцький підшипникоий з-д” у складі корпорації SKF (Швеція).

На території області зберігається понад 516 тонн заборонених та непридатних пестицидів, які відносяться до небезпечних відходів різних класів небезпеки. У відповідності до розпоряджень голови облдержадміністрації № 608 від 13.10.97 "Про впорядкування зберігання та реалізації хімічних засобів захисту рослин в області" на протязі 1999-2001 років проведена інвентаризація, перезатарювання і централізоване складування понад 260 тонн непридатних та заборонених пестицидів у 8-ми районах області, а саме: Ковельському, Луцькому, Любомльському, Любешівському, Ратнівському, Рожищанському Старовижівському та Турійському, таб. 2.5.2., на що з обласного бюджету було виділено понад 105 тис. гривень, в тому числі з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 40 тис. гривень. Кількість складів, де зберігаються непридатні та заборонені пестициди, скоротилася з 476 до 172, що зменшило ризик виникнення надзвичайних ситуацій при поводженні з даними небезпечними речовинами та відходами.

На території області проводиться відповідна робота по паспортизації місць видалення промислових відходів та веденню реєстру об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 03.08.№ 1216 та від 31.08.98 № 1360.

На виконання Закону України “Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” і доручення Кабінету Міністрів України від 23.10.2000 року №17072/1 щодо реалізації “Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами” в області був розроблений проект Програми поводження з токсичними відходами для Волинської області, як додаток до регіональної Програми “Екологія 2010”, яка була затверджена рішенням обласної ради від 19.02.02 N 23/2. Одним із основних пріоритетних заходів по поводженню з токсичними відходами визначено знешкодження заборонених та непридатних пестицидів на які передбачається виділення коштів в сумі 3 млн. гривень. Всього на виконання заходів по поводженню з токсичними відходами передбачається виділення коштів в сумі 7,6 млн. гривень.

На даний час, ЗАТ “Хелс” є єдиним підприємством України, яке переробляє відходи натуральних шкір з використанням еколого-безпечних технологій, що значно зменшує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. В той же час, більшість шкірпереробних підприємств України захоронюють відходи натуральної шкіри на звалищах, що є порушенням ст.33 Закону України “Про відходи”. Згідно листа Мінпромполітики України від 11.06.98 № 19-1/525, для забезпечення ритмічного виробництва взуттєвих картонів, наявних виробничих запасів хромової стружки, шкірвирубки і обрізі хромової на території України недостатньо, а тому підприємство змушено завозити дану сировину із-за кордону (Угорщина, Польща, Республіка Білорусь), згідно дозволів на транскордонне переміщення відходів, які видані Мінекобезпеки України у встановленому порядку.

Обласною держадміністрацією, на підставі листа підприємства від 23.02.01 № 1-1/67, направлені пропозиції Першому віце-прем”єр мінстру України Єханурову Ю.І. (лист від 07.03.2001 № 1.37/551) щодо заборони шкірпереробним підприємствам та підприємствам які виготовляють продукцію з натуральної шкіри України, вивіз шкіряних відходів на полігони та звалища та обов”язкову переробку даних відходів на підприємствах України, які мають відповідні технології, з отриманням підтверджуючих документів про здачу відповідних відходів на переробку.

ВАТ “Луцький картонно-руберойдовий комбінат” (КРК), при виробництві основної продукції – руберойду переробляє і утилізує значні об”єми вторинної сировини: макулатури та вторинних текстильних матеріалів. Проектна потужність комбінату по переробці вторсировини: макулатури – 39 тис. тонн на рік, вторинних текстильних матеріалів – 14 тис. тонн на рік. Проте через відсутність фінансування в 2001 році основні виробничі потужності були завантажені лише на 9,7 відсотків. Підприємство, листом від 21.02.01. № 178/14 внесло пропозиції щодо передбачення в чинному законодавстві України пільг в оподаткуванні прибутку підприємства, в залежності від кількісного використання вторинної сировини.

Листом Мінекоресурсів України від 28.07.00 №1698/08/3-4 повідомлено, що вищевказаним підприємствам дозволено здійснювати операції щодо переробки, утилізації, знищення або знешкодження вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції.

Ковельський завод кормових добавок “Ветсанзавод” є єдиним підприємством на території області, що знешкоджує (утилізує) трупи загиблих тварин, відходи від забою тварин, непридатні до вживання продукти харчування. На даний час, на території підприємства продовжує зберігатись близько 380 тонн відходів сухої шкірсировини, які були завезені із-за кордону в попередні роки. Через відсутність фінансування підприємство працює неритмічно, а тому питання остаточної утилізації даних відходів залишається на вирішеним. По даному факту, Держуправління неодноразово інформувало органи місцевої виконавчої влади, облдержадміністрацію, органи прокуратури.

На території шахт м. Нововолинська накопичено понад 30 млн. тонн відходів вуглевидобутку. Лише незначна кількість даних відходів переробляється при виробництві цегли на цегельних заводах області. . В той же час, через відсутність фінансування, припинило свою діяльність ВАТ “Порода”, яке переробляло дані відходи для потреб будівельної індустрії області. Проводиться пониження території териконів шахт, які ліквідовані для подальшої рекультивації і висадки зелених насаджень. На виконання постанови кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 проведена паспортизація місць видалення відходів (териконів).

Макулатура, яка утворюється на підприємствах, організаціях, в установах та в приватному секторів в основному заготовляється, згідно отриманих ліцензій на право здійснення даної діяльності, обласним колективним виробничо-заготівельним підприємством (ОКВЗП) “Волиньвторресурси” та ТзОВ “Вторма” для передачі на утилізацію на ВАТ “Луцький КРК” та інші спеціалізовані підприємства України. Проте, через відсутність власних коштів, централізовані пункти по прийому макулатури відкриті ОКВЗП “Волиньвторресурси” лише в містах обласного підпорядкування: Луцьк, Ковель, В-Волинський, Нововолинськ. Також даним підприємством здійснюється діяльність по заготівлі такої вторсировини: плівки поліетиленової, склобою, відходів текстилю.

Залишається гострою проблемою питання збору, утилізації та знешкодження тари із полімерних матеріалів, яка утворюється в приватному секторі. На підприємстві ВАТ “Луцькпластмас” використовується спеціалізоване технологічне обладнання для утилізації полімерних відходів власного виробництва. На вирішення даної проблеми, з ініціативи облдержадмінстрації та Держуправління в 2000 році було створено підприємство “Інвід”, спеціалізація якого є переробка полімерних матеріалів, в тому числі полімерної тари із ПЕФ. Дані про підприємства які займаються утилізацією відходів показано в таб. 2.5.5. Для фінансової підтримки підприємства, в 2001 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 140 тис. гривень.

На території області щорічно утворюється понад 100 тонн відпрацьованих автомобільних шин. ОКВЗП “Волиньвторресурс” зібрано від підприємств та організацій області і відправлено в м. Бровари Київської області на шиномонтажний завод 66 тонн шин. Решта автошин продовжує зберігатись на території області, що збільшує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище.

Відходи деревообробної та льонопереробної промисловості, яких утворюється понад 40 тис. тонн на рік, в основному спалюються в котельних підприємств. Через відсутність технологій, які не відповідають сучасним екологічним вимогам, в області припинено виробництво плит ДСП. Технологічне обладнання для виробництва даної продукції в держлісгоспах об”єднання “Волиньліс” ліквідовано.

Заготівля металобрухту на території області спеціалізованими підприємствами та організаціями на підставі відповідних ліцензій, отриманих у встановленому порядку. Після проведення сортування та пресування значна кількість металобрухту відправляється на металургійні комбінати України, решта використовується спеціалізованими металургійними підприємствами, які розташовані на території області (ВАТ “Нововолинський ливарний завод”, ПП “Укркристалмет”).

Залишається гострою проблемою питання захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), яких щорічно утворюється понад 1 млн. куб.м. В області функціонує 24 смiттезвалища (таб. 2.5.2.) на яких захоронються тверді побутові відходи, проте експлуатація більшості їх не відповідає вимогам природоохоронного законодавства та нормам екологічної безпеки. Критичний стан з експлуатацією сміттєзвалищ склався в містах Горохів, Ківерці, Любомль та в селищах Іваничі, Ратне, Стара Вижівка та ряді інших, де вони переповнені та експлуатуються з порушенням природоохоронних вимог.

Будівництво полігонів для поховання ТПВ, що було передбачено обласною та місцевими програмами поводження з відходами на період до 2005 року, фінансувалося за рахунок обласного і державного фондів охорони навколишнього природного середовища та місцевих бюджетів.

На 2001 рік згідно інвестиційних намірів облдержадміністрації заплановано виділення коштів на поводження з ТПВ в сумі 672 тис.грн. Також, на вирішення питання будівництва об”єктів по захороненню ТПВ в 2001 році було заплановано використання коштів з Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС) та місцевих бюджетів на суму 398 тис. грн, в тому числі.

На протязі року проводилось будівництво полігонів ТПВ у містах
В-Волинський, К-Каширський, Ковель. Закінчується рекультивація I черги та будівництво другої черги полігону ТПВ обласного центру, на що виділено з міського бюджету м.Луцька 225 тис. грн. Проведено вибір земельної ділянки для будівництва полігону ТПВ м. Нововолинськ. Ведеться розробка проектної документації для будівництва полігонів ТПВ м. Нововолинськ, м. Горохів смт.Локачі. Проте не розроблена проектна документація для будівництва полігонів ТПВ для міст: Рожище, Любомль, Ківерці, смт. Маневичі, Стара Вижівка, а також в інших містах селищах міського типу області.

Всього на виконання заходів по поводженню з відходами, що передбачено обласною та місцевими програмами поводження з відходами на період до 2005 року, було використано в 2001 році 1067,5 тис. гривень, в тому числі: кошти Державного фонду ОНПС - 340 тис.грн.; кошти обласного бюджету - 279,7 тис.грн., в тому числі кошти обласного фонду ОНПС – 150,0 тис.грн; кошти міських та районних бюджетів - 414,8 тис.грн., в тому числі кошти міських та районних фондів ОНПС – 47,3 тис.грн.; власні кошти – 33,0 тис.грн.

В результаті інспекційної діяльності Держуправління було встановлено, що будівництво першої черги полігону ТПВ для м. Ковель прийнято з великими недоробками. Держуправлінням, за порушення вимог природоохоронного законодавства при експлуатації сміттєзвалищ, в IV кварталі 2001 року були скасовані дозволи на розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, які були видані на 2002 рік Ковельському КП “Добробут”, Ківерцівському, Турійському, Шацькому, Старовижівському, Локачинському ВУЖКГ та В-Волинському УВКГ.

Держуправлінням екоресурсів в області були визначені пріоритети по будівництву полігонів для захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), а саме: II черги полігону ТПВ для обласного центру, полігонів для поховання ТПВ міст В-Волинський, Нововолинськ, а також селищ Локачі та Шацьк. Проектом “Регіональної програми “Екологія 2010”, заходами по покращенню і стабілізації екологічної ситуації в області передбачено будівництво нових полігонів для поховання ТПВ.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98. № 1216, проводилась відповідна робота по паспортизації місць видалення відходів (МВВ) - сміттєзвалищ для поховання ТПВ.

Проте питання організації збору, переробки, поховання та знешкодження побутових відходів на території області вирішується недостатньо. Відсутні схеми санітарної очистки в більшості населених пунктів області, в наслідок чого виникають несанкціоновані, стихійні сміттєзвалища відходів, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі прибережних захисних смуг водойм, лісових насаджень.

Більшість органів місцевої виконавчої влади, у тому числі місцеві державні адміністрації у Горохівському, Камінь-Каширському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Любешівському, Маневицькому, Рожищенському районах не здійснюють належний державний контроль за виконанням розпоряджень облдержадміністрації в сфері поводження з відходами, за виконанням розроблених програм поводження з відходами, не забезпечують ліквідацію несанкціонованих, стихійних звалищ відходів, що передбачено чинним законодавством України.

Недостатньо працюють постійно діючі комісії з питань поводження з безхазяйними відходами по питаннях ліквідації незаконних звалищ безхазяйних відходів у Горохівському, К-Каширському, Локачинському, Любомльському, Луцькому, Маневицькому, Рожищанському, Старовижівському, Шацькому районах області.

Робота по розробці місцевих програм з попередження забруднень водних систем від полігонів та сміттєзвалищ ТПВ розпочата у Іваничівському, Локачинському, Любешівському Старовижівському, Турійському, Шацькому районах області та в містах В-Волинський, Нововолинськ, Луцьк.

Велику стурбованість викликає стан поводження з безхазяйними відходами на землях агропромислового комплексу, лісового фонду, вздовж залізничних і атомобільних шляхів. Але відповідні обласні служби, на які законодавством України покладено охорону підпорядкованих їм земель не виконують на належному рівні свої повноваження, щодо усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері поводження з відходами та ліквідації звалищ безхазяйних відходів.

На виконання окремого доручення Мінекоресурсів України від 08.08.01 № 18 про посилення державного контролю і забезпечення неухильного виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.03.01 № 2525/47 щодо перевірки центральних і місцевих органів виконавчої влади по дотриманню ними вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами та Наказу Мінекоресурсів України від 27.02.01 № 70 “Про заходи щодо усунення виявлених Генеральною прокуратурою України порушень природоохоронного законодавства” Держуправлінням в вересні поточного року проведена перевірка органів виконавчої влади по дотриманню вимог чинного законодавства у сфері поводження з відходами.

В ході проведених перевірок виявлені деякі порушення вимог природоохоронного законодавства, на усунення яких видані відповідні приписи головам райдержадміністрацій та міським (міст обласного значення головам), а також керівникам структурних підрозділів житлово-комунального господарства області.

На території області за 2001 рік було ліквідовано понад 180 стихійних, несанкціонованих сміттєзвалищ, зальною площею біля 5,0 га..

Постановою Колегії Держуправління від 06.09.01 стан виконання повноважень по дотриманню вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами місцевими райдержадміністраціями: Локачинською, К-Каширською, Рожищанською, Маневицькою визнано незадовільним.

У відповідності до постанови КМ України від 03.08.98 № 1218 "Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" місцевими державними адміністраціями за погодженням з Держуправлінням визначений перелік із 362 підприємств та організацій області, які повинні отримати ліміти на утворення та розміщення відходів у навколишньому середовищі на 2002 рік.

У відповідності до постанови КМ України від 20.06.95 N 440 в 2001 році Держуправлінням видано 17 дозволів на поводження з отруйними речовинами.

Таблиця 2.5.1 Утворення, використання(утилізація) та видалення відходів у 2001р.,т Таблиця 2.5.2 Інвентаризація місць видалення відходів на території області Табл. 2.5.3 Видача дозволів на розміщення відходів , лімітів на утворення та розміщення відходів Таблиця 2.5.4 Зареєстровано відходів у області у 2001 році Таблиця 2.5.5. Утилізація відходів (перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів) в 2001 році