Таблиця 2.5.1 Утворення, використання(утилізація) та видалення відходів у 2001р.,т

Назва відходів

Зберігалося на підприємствах на початок року

Утворилося на підприємствах

за рік

Використано

(утилізовано)

за рік

Видалено

за рік

Розміщено (зберігається ) на підприємствах на кінець року

разом

в т. ч.

знешкоджено (знищено)

захоронено в місцях організованого складування

направлено в місця неорганізованого складування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відходи 1 класу небезпеки,

64,920

240,302

9,727

0,944

0,880

0,064

 

280,076

в т.ч. за окремими видами

               

відходи гальваніч. виробн.

0,004

           

0,004

нафтошлами

 

0, 240

         

0,240

свинець та його сполуки

4,804

25,104

1,050

0,444

0,380

0,064

 

4,888

ртуть та її сполуки

0,020

0,070

         

0,008

ртутні лампи кг

(штук)

0,740

(6166)

2,177

(18141)

 

(16850)

     

0,895

(7458)

непридатні для застосування ядохімікати та пестициди

10,140

4,299

1,695

       

26,674

заборонені для застосування пестициди

49,952

210,589

6,982

0,500

0,500

   

248,262

Відходи 2 класу небезпеки,

255,854

321,846

153,692

0,582

0,582

   

297,826

в т.ч. за окремими видами

               

заборонені для застосування ядохімікати та пестициди

86,052

 

0,240

       

92,346

непридатні для застосування пестициди

100,012

25,572

5,000

       

128,488

нафтовідходи

23,470

293,974

146,152

0,582

0,582

   

30,627

нафтошлами

4,320

           

4,320

відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджуючі рідини

42,000

2,300

2,300

       

42,000

Відходи 3 класу небезпеки,

129,790

4,318

2,425

17,147

17,147

   

98,073

в т.ч. за окремими видами

               

відходи гальваніч. виробн

63,442

1,170

 

17,142

17,142

   

47,470

відпрацьовані розчинники

 

0,015

0,015

         

осадок з відстійників після реагентн. або коагуляційного очищення

3,586

           

3,586

фарби, емалі, лаки

56,580

0,693

0,640

0,005

0,005

   

40,165

інші групи відходів

6,182

2,440

1,770

       

6,852

Відходи 4 класу небезпеки,

558,902

1049,776

47,900

1,250

1,250

   

587,308

в т.ч. за окремими видами

               

відходи гальваніч. виробн.

2,980

0,540

         

3,430

осадок з відстійників після реагентн. або коагуляційного очищення

1,385

           

1,385

відпрацьовані формувальні суміші

 

12,000

12,000

         

інші групи відходів

554,537

1037,326

35,900

1,250

1,250

   

582,493

В рамках кожного класу небезпеки види відходів подаються у відповідності з абеткою

  Примітка: Дані заповнені на основі матеріалів державної статистичної звітності по формі 1- токсичні відходи

                     за 2001 рік.