Таблиця 2.5.4 Зареєстровано відходів у області у 2001 році.

Клас небезпеки

Кількість зареєстрованих відходів

У тому числі

з визначеними хімічним складом та фізичними властивостями

для яких визначено умови  зберігання, транспортування, видалення

для яких визначено підприємства або виробництва з їх утилізації

для яких визначено місця видалення відходів

1

2

3

4

5

6

Разом

(усіх класів небезпеки)

1263,283

396,806

296,036

235,745

869,465

у тому числі:

         

1-го класу небезпеки

280,076

6,035

-

4,973

215,103

2-го класу небезпеки

297,826

34,900

-

30,672

267,154

3-го класу небезпеки

98,073

51,056

91,221

-

-

4-го класу небезпеки

587,308

304,815

204,815

200,100

387,208

Разом по області

1263,283

396,806

296,036

235,745

869,465

      Примітка: Дані заповнені згідно матеріалів державної статистичної звітності по формі 1-токсичні відходи за 2001 рік.