2.1. Атмосферне повітря

 За даними обласного управління статистики в 2001 році від стаціонарних джерел 326 підприємств та організацій області, в атмосферне повітря надійшло 8,694 тис. тон забруднюючих речовин, що на 16 відсотків менше, нiж в 2000 році. (Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 1999-2001 рр. наведена в таблиці 2.1.1.).

 Основні забруднювачі атмосферного повітря в області є: підприємства гiрничо-добувної i будівельної промисловості, цукрові заводи області, Волинське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (табл.2.1.3.).

 За останні роки намітилась тенденція зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря вiд стаціонарних джерел, що відбувається за рахунок спаду виробництва.

 Найбільше зменшення викидів забруднюючих речовин в 2001 роцi в порівнянні з 2000 роком спостерігалось в містах: Луцьк (-685 тонн), Нововолинськ (-366 тонн), та Ковель (-535 тонн), де розміщений основний промисловий потенціал області.

 Значний вклад у викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря вносять пересувні джерела. В даний час обласне управління статистики враховує викиди від 115 тис. одиниць автомобільного транспорту, які склали в 2000 р. - 32,000 тис. тонн.

 З метою зменшення впливу автотранспорту на навколишнє природне середовище на території області, Держуправлінням при участі співробітників державтоінспекції постійно проводиться операція “Чисте повітря”.

 Згідно даних обласного центру гiдрометеорологii, в місті Луцьку залишаються високими рівні забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, в тому числі бенз(а)пиреном внаслідок збільшення викидів від пересувних джерел забруднення та збільшення інтенсивності руху міського автотранспорту. З метою здійснення моніторингу за станом атмосферного повітря, в “північному районі” м. Луцька, де розташовані основні промислові підприємства міста, в 2001 році введений в експлуатацію стаціонарний пост спостереження забруднень (ПСЗ) атмосферного повітря. Проте в місті відсутній “чистий” пост спостереження для здійснення фонових спостережень за станом забруднення атмосферного повітря.

 Капітальне будівництво повiтряохоронних об”єктiв в 2001 р. не здійснювалось в зв"язку з відсутністю коштів i простою виробництв.

 Випадків екстремального забруднення атмосферного повітря в 2001 році на території області не виявлено.

  Таблиця 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря Таблиця 2.1.2 Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. т Таблиця 2.1.3. Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря