1. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ

 Екологічні проблеми Волинської області споріднені із загальнодержавними проблемами України, але й мають свою чітко виражену відмінність.

 Область характеризується наявністю гірничодобувної, машинобудівної галузей, промисловості будівельних матеріалів, харчової і переробної промисловості, з недосконалими енерго та ресурсозатратними технологіями і значною кількістю виробництв - забруднювачів навколишнього природного середовища.

 Частина Волинської області - Шацький Національний парк, зона рекреації для вітчизняних та зарубіжних туристів, а також значна територія водно-болотних угідь міжнародного значення.

 Загальний земельний фонд області становить 2014,4 тис. га., який характеризується досить позитивною структурою розподілу земельних угідь, а саме станом на 01.01.2002 р. нараховується: ріллі - 674,3 тис. га., що становить 33,4 відсотка, оптимальний рівень - 40 відсотків, багаторічних насаджень - 11,3 тис. га., сіножатей - 156,4 тис. га., пасовищ - 213,6 тис. га., крім того лісистість території області становить 31,7 відсотка, оптимальний рівень - 30 відсотків.

 Специфічними проблемами в області є:

 Транскордонне забруднення вод. Територією області проходить Головний Європейський вододіл. Внаслідок цього область отримує часткове забруднення із Львівської області (рр. Західний Буг і Стир) і Рівненської (р.Стир), але з верхів'ів рік: приток і р.Прип'ять - частково забруднюється басейн Дніпра (Чорного моря), приток і р.Західний Буг (Балтійського моря), що може створити міжобласні та міжнародні проблеми. Транзит нафтопродуктів трубопроводами по території області супроводжується технологічними і рукотворними аваріями й забрудненням поверхневих вод і грунту.

 Транскордонне забруднення атмосфери. Як прикордонна область, Волинь приймає на себе транскордонний перенос із Заходу і Сходу забруднюючих речовин і похідних від них - кислих опадів, напружений транзит автотранспорту і додаткове забруднення повітря.

 За останнi роки намiтилась тенденцiя зниження викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел, що відбувається за рахунок спаду виробництва. Кiлькiсть викидiв забруднюючих речовин в 2001 році в порiвняннi з 1992 роком змешилась на 21,658 тис. тонн. В той же час викиди від автомобільного транспорту, який є основним забруднювачем на території області, практично залишаються на рівні 1995 року, і в 2000 році склали 32,000 тис. тонн.

 На АТ “Енко” (Луцький електроапаратний з-д) з 1998 року експлуатується дільниця фарбування порошковими фарбами, в наслідок чого зменшені викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря. Технологія фарбування порошковими фарбами також введена на ВАТ “Електротермометрія”, що дало змогу підприємству мінімізувати негативний вплив на навколишнє природне середовище, впровадити міжнародні стандарти якості продукції (водолічильників) серії ISO 9000 і вийти на світовий ринок.

 На Локачинському газовому родовищі в 2001 році проводився монтаж установки комплексної очистки газу імпортного виробництва, що значно покращить екологічну ситуацію в регіоні.

 Контроль за викидами в атмосферне повітря на підприємствах області здійснювався спеціалістами відділу аналітичного контролю, моніторингу та геодезичного нагляду. На 26 перевірених підприємствах області було обстежено 101-е джерело викиду (у 2000 - 91), що на 10% більше у порівнянні з минулим роком. Виявлено перевищення гранично-припустимих викидів на 8 джерелах та таких інградієнтах: азоту оксиди (сума), аміаку, зварювальному аерозолю і пилу (у 2000 році на 14 ДЗА по окису вуглецю, пилу).

 Перевищення гранично-допустимих викидів виявлено на слідуючих підприємствах області:

- ВАТ "Нововолинський ливарний завод" по пилу, азоту оксиди, вуглецю оксид;

- ВАТ "Ковельський м'ясокомбінат" по окислах вуглецю;

- ВАТ "Луцький комбінат хлібопродуктів №2" по пилу;

- ВАТ "Любомльський держлісгосп" по окислах азоту (сума);

- Торфобрикетний завод "Сойне" по зварювальному аерозолю;

- Ковельське пасажирське вагонне депо по вуглецю оксиду і пилу.

 На 2-х джерелах виявлено додаткові викиди по сірководню, фенолу, формальдегіду (у 2000 р. на 13-и, по оксиду вуглецю, аміаку, бутилацетату, етилацетату, ксилолу, диоксиду сірки, оксидів азоту, пилу.

 Додаткові викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл, виявлено на джерелах викидів:

- Асфальто-бетонного заводу Луцького ДЕП - по фенолу та формальдегіду;

- ВАТ "Любомльський держлісгосп" - по сірководню.

Рівень забруднення атмосферного повітря м.Луцька нижче середнього рівня забруднення атмосфери по Україні. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) м.Луцька за 2001 р. 14,93 , а в 2000 року - 13,86 .

Зростання середньорічних концентрацій в порівнянні з 2000 роком спостерігалось по:

- оксиду вуглецю з 0,21 ГДК с.д. до 0,24 ГДК с.д.

- формальдегіду з 5,6 ГДК с.д. до 6,00 ГДК с.д.

Стабільним лишились середньорічні концентрації по пилу та фенолу. Зменшились середньорічні концентрації по діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту.

Враховуючи те, що викиди промислових підприємств зменшуються, із-за нестабільної роботи технологічного обладнання, а кількість викидів від автотранспорту зростає, то стан атмосферного повітря міста, цілком залежить від пересувних джерел забруднення.

          Викиди шкідливих речовин від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території області в 2000 році становлять 2,1 тонни (статистичні дані за 2001 рік будуть в кінці травня), проти 8,3 тонни у 1990 році. Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення в 2000 році в розрахунку на одного мешканця становлять 10 кг. проти 32 кг. у 1990 році, а сумарні викиди від стаціонарних та пересувних джерел відповідно становлять 40 кг. проти 157,5 кг. на мешканця.

 Стабільно бездефіцитним є водний баланс області, надлишок якого становить понад 6500 млн. м3/рік, причому суттєвим є те, що спостерігається тенденція по стабілізації, а по деяких показниках і покращання якісних характеристик водного балансу, що підтверджується результатами проведених хімічних аналізів води поверхневих водойм області.

 Простежується тенденція по збільшенню обсягів скидання у водойми області нормативно очищених зворотних вод, а саме: 1999 рік – 5,35 млн. м3, 2000 рік – 5,41 млн. м3, 2001 рік – 28,52 млн. м3.

          Аналізуючи вплив стічних вод на водойми області слід відмітити, що випуски очисних споруд: Луцького, Ковельського, Ківерцівського, Рожещенського водоканалів та Локачі ВУЖКГ, Горохівського УВКГ впливають на якісний склад води у контрольних створах р.р.Стиру, Турії, Путилівки, Прудніка, Луги, Г.Липи.

          В результаті виконання досліджень виявлено, що на всіх очисних спорудах не дотримуються нормативи ГПС. По результатах аналізів було оштрафовано 12 осіб на суму 1020 грн. і виставлено 3 позови на суму
890 грн. (Ратнівське ВУЖКГ, К-Каширське ВУЖКГ, Горохівське ВУЖКГ за неефективну роботу КОС).

          Контроль якості поверхневих вод здійснювався в 108 пунктах 160 створах основних рік, а також їх приток. З метою оцінки якості поверхневих вод було відібрано і проаналізовано 154 проби води (проти 194 проб в 2000 році), в яких виконано 4275 визначень (проти 4445 в 2000 році).

          Тому не дивлячись на загальний спад виробництва, скид недостатньо очищених стічних вод, що скидаються комунальними очисними спорудами, які на сьогоднішній день мають застарілі технологічні схеми очистки, замортизовані (на 60-80%, а в деяких випадках на 100%) і не забезпечують необхідного ступеня очистки та внаслідок змивів з сільськогосподарських угідь спостерігались перевищення ГПК рибогосподарських водойм по нітратах, сульфатах, фосфатах, амонію сольовому, магнію, марганцю, БСК5, нафтопродуктах, фенолах.

          Кількість забруднюючих речовин у відкритих водоймах в порівнянні з минулим роком збільшилась по нітратах в 2-3 рази, по сульфатах 2-5 рази, амонію сольовому 2-3 рази, магнію 2,5-3 рази, зменшились по фосфатах у 2,4-4,7 рази, по фенолах 1,5-6 рази, по хрому 6+ 1,5-4 рази.

          Згідно даних санепідслужби області перевищень по міді, цинку, кадмію, свинцю в водоймищах не виявлено. Також із 122 досліджень на наявність залишкових отрутохімікатів по 26 інградієнтах перевищень ГПК не встановлено. Дослідження проводились у таких районах: Луцькому, Ковельському, В-Волинському, Локачинському, Горохівському, Рожещенському, Ківерцівському, Любешівському, Ратнівському та Маневицькому районах.

          Волинською обласною проектно-розвідувальною станцією хімізації сільського господарства контроль грунту на наявність хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ГХЦГ) проводився в 35 контрольних точках. В Старовижівському районі с.Синове КСП "17 Вересня" ГХЦГ та в Любешівському районі с.Любешівська Воля господарство "Стохід" виявлено перевищення ГПР по ДДТ, і в Любешівському районі с. Любешівська Воля господарство "Стохід" та с.Велика Глуша господарство "За перемогу" перевищення по ГХЦГ.

          Із 1500 проаналізованих проб грунтів: Іванічівського, Горохівського, В-Волинського р-нів на наявність важких металів виявлено перевищення ГПК по міді в 167 пробах, що становить 11,2% від всієї кількості проб. По інших показниках перевищень немає.

Вміст важких металів мг/кг становить:

 Середній Максимальний

 по міді - 2,1; - 5,7;

 по цинку - 1,5 - 4,3

 по свинцю - 4,7 - 12,7

 по кадмію - 0,07 - 0,46

 по ртуті - 0,021 - 0,083

          Станом на 01.01.2001 на території області накопичено:

          - понад 1200 тонн токсичних небезпечних відходів;

          - на 24 сміттезвалищах області понад 9 млн. тонн твердих побутових відходів;

          - на території Нововолинської групи шахт понад 30 млн. тонн відходів вуглевидобутку. Загальна площа териконів становить понад 115 га.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.99 № 1236-р, в області вирішене питання щодо щорічного акумулювання 2,5 відсотків зборів за забруднення навколишнього природного середовища (місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища) на окремому спецрахунку, для будівництва спецоб’єктів по поводженню з токсичними промисловими відходам.

З 1993 року діє, створене з ініціативи Держуправління екобезпеки в області, підприємство “Логос-Еко”, яке займається на території області збиранням відпрацьованих люмінесцентних ламп. За період 1997-2001 років зібрано від підприємств та організацій області і відправлено на ТзОВ “Микитинський ртутний комбінат” понад 119 тис. штук відпрацьованих люмінесцентних ламп, в тому числі у 2001 році зібрано понад 38 тис. штук ламп.

Крім того на території області зберігається понад 516 тонн заборонених та непридатних пестицидів, які відносяться до небезпечних відходів різних класів небезпеки. У відповідності до розпоряджень голови облдержадміністрації № 608 від 13.10.97 "Про впорядкування зберігання та реалізації хімічних засобів захисту рослин в області" на протязі 1999-2001 років проведена інвентаризація, перезатарювання і централізоване складування понад 260 тонн непридатних та заборонених пестицидів у 8-ми районах області. Кількість складів, де зберігаються непридатні та заборонені пестициди, скоротилася з 476 до 172, що зменшило ризик виникнення надзвичайних ситуацій при поводженні з даними небезпечними речовинами та відходами.

 Суттєвим кроком у позитивному вирішенні екологічних проблем області та раціональному використанню природних ресурсів є прийняття “Регіональної екологічної програми “Екологія-2010”, головною метою якої є реалізація на території Волинської області заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки населення.