Таблиця 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря

Викиди по області

1999р.

2000р.

2001р.

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря, тис. т

в т. ч.:

48,936

42,295

 

 - від стаціонарних джерел забруднення, тис. т

11,436

10,295

8,694

 - від автотранспорту, тис. т

37,500

32,000