12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

          В 2001 р. було продовжено виконання комплексу робіт по введенню в промислову експлуатацію системи радіаційного спостереження та раннього оповіщення про радіаційну аварію “ГАММА-1”, яка створюється в рамках технічної гуманітарної допомоги Комісії Європейського Співтовариства Україні в рамках програми TACIS-92. Нині система “ГАММА-1” є складовою частиною системи аварійного реагування Департаменту ядерного регулювання Мінекоресурсів України та Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, яка створюється в Україні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1198.

          Основна мета цієї системи - виявлення змін радіаційних рівнів в 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС, подання цієї інформації Уряду України та місцевим органам влади, інформування населення, а також здійснення ефективних контрзаходів з метою захисту населення та навколишнього природного середовища в разі виникнення аварійної ситуації.

          В рамках розгортання моніторингових спостережень розроблено і передано на узгодження в Брестсьий комітет охорони оточуючого середовища проект угоди про взаємодію між Брестським комітетом на Державним управлінням екології та природних ресурсів в Рівненській обл. у веденні моніторингових спостережень і інформаційній взаємодії. Проект знаходиться на узгодженні.

Управління розробляло пропозиції щодо участю в місцевій програмі екологічних дій, що фінансується міжнародними донорськими організаціями, але на даний час результати ще не надійшли.

Табл. 11.1. Регіональне (місцеве) двостороннє прикордонне співробітництво

Країна - партнер, орган місцевого самоврядування, що відповідає за співробітництво

Назва документа, у відповідності з яким здійснюється співробітництво

Термін дії документа (угоди)

Основні елементи співробітництва

Стан виконання на поточний момент

Зобов’язання Української сторони

-

-

-

-

-

-