2.1. Атмосферне повітря

Збір і узагальнення статистичних даних про викиди забруднювальних речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів в цілому по області та в розрізі населених пунктів здійснюється Рівненським обласним управлінням статистики. Так, за їх даними у 2001 р. в області 334-ма підприємствами здійснено викиди забруднювальних речовин від стаціонарних джерел обсягом 14,9 тис. т, що на 0,8 тис. т (5,4%) більше, ніж у 2000 р. (табл. 2.1.1, рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, тис. т

          У викидах переважали газоподібні та рідкі речовини – 10,7 тис. т (71,8%). Твердих речовин викинуто 4,2 тис. т. Зменшення викидів забруднюючих речовин спостерігалось у 7 ра­­йо­нах області: Дубенському (19,5%), Зарічненському (9,5%), Корецькому (9,9%), Млинівському (17,4%), Острозькому (11,9%), Рокитнівському (4,7%), Сарненському (1,3%) та місті Рівне (18,0%).

          Основними забруднювачами атмосферного повітря щодо адміністративного поділу лишаються як і в 2000 р. м.Рівне (3,4 тис. т – 22,9%, хоча сумарно це на 0,7 тис. т менше 2000 р.), Здолбунівський (3,2 тис. т – 21,8%, що  на 0,4 тис. т більше попереднього року), Рівненський (1,4 тис. т – 9,2%, що на 0,4 тис. т більше 2000 р.), Сарненський (0,96 тис. т – 6,4%) райони та збільшилась кількість забруднень в Костопільському (0,9 тис. т – 5,8%, що на  0,3 тис. т більше попереднього року), Дубровицькому (0,78 тис. т – 5,2%, що на 0,2 тис. т більше 2000 р.) районах та м.Дубно (0,78 тис. т – 5,2%). Загалом в перерахованих адміністративних одиницях у 2001 р. викинуто в атмосферу 76,6% загальної кількості забруднювальних речовин.

          Збільшення кількості викидів в атмосферне повітря відбулося в основному за рахунок пилу та оксиду вуглецю, яке спостерігалося в 10-и і 11-и адміністративних утвореннях області відповідно. Лише  в Березнівському, Корецькому, Млинівському, Острозькому, Сарненському районах та містах Рівне і Дубно спостерігалося зменшення викидів пилу та в Дубенському, Рокитнівському районах і м.Рівне — зменшення викидів оксиду вуглецю (табл. 2.1.2 (див. додатки)). В решти районах і містах області викиди даних забруднювальних речовин наближено ті ж, що і в минулому році. Дещо зменшилися викиди діоксиду сірки (на 8,3%) за рахунок м.Рівне, Рокитнівського і Зарічненського районів області. Викиди діоксиду азоту наближено лишилися на минулорічному рівні.

            Середня кількість забруднювальних речовин в перерахунку на одне підприємство області протягом року складає 44,6 т, що на 0,7 т більше, ніж у 2000 р.

          В розрахунку на 1 км2 території області у 2001 р. стаціонарними дже­ре­ла­ми забруднення викинуто 743 кг забруднюючих речовин, що на 38 кг більше по­переднього року. Най­біль­ша кількість питомих викидів, як і в 2000 р., припадає на те­­ри­торії міст Острог (81,1 т/км2), Рівне (58,8 т/км2), Дубно (41,1 т/км2).

          В 2001 р. повітря в області найбільше забруднювалося від викидів стаціонарними джерелами підприємств хімічної, будівельної та деревообробної промисловості.

          При цьому загалом викиди речовин-забрудників зменшились на підприємствах хімічної промисловості в основному за рахунок зменшення обсягів виробництва на ВАТ “Рівнеазот” на 0,8 тис. т, водночас викиди речовин-забрудників зросли на підприємстах будівельної промисловості, сільського господарства, деревообробної промисловості здебільшого внаслідок збільшення обємів виробництва.    Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря в Рів­нен­ській об­­ласті наведений в табл.2.1.3 (див. додатки).

Аналіз стану атмосферного повітря в м.Рівне, що найбільш  забруднене, в період 1991-2001 рр. здійснювався за вмістом забруднюючих речовин, які найбільше впливають на організм людини і рослинність, а саме: пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту, оксиду вуглецю, розчинних сульфатів, фтористого і хлористого водню, аміаку, формальдегіду, бензопірену, а також важких металів – заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому і цинку.
За останні 10 рр. спостерігається тенденція до зниження концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з деяких інгредієнтів, що визначаються. Їх середньодобові концентрації за останні роки стабілізувались і не перевищують середньодобових ГДК (пил, діоксид сірки, оксид азоту, хлористий водень, аміак, оксид вуглецю, розчинні сульфати та важкі метали).
Разом з тим спостерігається незначна тенденція до збільшення середньодобових концентрацій з діоксиду азоту, формальдегіду та бензопірену. За останні роки середньодобові концентрації діоксиду азоту перевищували ГДК в 1,2 раз, формальдегіду - в 2,7 раз, бензопірену - в 2,6 раз.

[1] В звязку з тим, що термін подання звітності в обласне управління статистики про викиди від пересувних джерел забруднення атмосфери ще не наступив, а також із змінами в  методиці обрахунку викидів від автотранспорту та уточненням даних Всеукраїнського перепису населення, загальна кількість викидів в атмосферне повітря по Рівненській області за 2001 р. буде надіслана додатково. 

Таблиця 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря
Таблиця 2.1.2 Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. т
Таблиця 2.1.3. Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря