6.2 Ядерна та радіаційна безпека.

В Київській області 39 підприємств використовують, або зберігають джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), які підлягають контролю. Із 27 підприємств, які використовують ДІВи: 10 для контролю зварних швів, 8 в галузі науки, 6  у промисловості , 3 у поводженні з радіоактивними відходами.

25 -ти підприємствам видані ліцензії Держуправлінням екоресурсів в Київській області, 6 підприємствам   видані    дозволи на  тимчасове зберігання рентгенапаратів, які не використовуються, 1 ліцензія видана Держуправлінням м. Києва, 7 ліцензій видані Державним комітетом ядерного регулювання.

Джерела іонізуючого випромінювання, які використовуються:

Підлягають захороненню: 8 ДІВ в НДІ сільхозрадіології, 287 в Чорнобильському екоцентрі, а також ті, що не пройдуть сертифікацію на Біохімзаводі (м. Обухів) і завод пластмас (м. Бровари).

Були здані на захоронення 42 РІПи  Білоцерківською книжковою фабрикою,  4 гамма дефектоскопи ЧМУ ЮТЕМ,

На території Київської області в лікувально-профілактичних закладах знаходиться рентгенівських апаратів (всього):

В обласних лікувальних закладах м. Києва знаходиться  рентгенівських апаратів (всього):