6. Екологічна (природно – техногенна) безпека
6.1 Екологічна безпека Київської області
.

На протязі 2001 р. підприємствам області підготовлено і видано 20 дозволів відповідно до постанови КМУ від 20 червня 1995 р. № 440  "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (табл.6.1.2.).

В 2001р. аварій при поводженні з небезпечними хімічними речовинами та відходами не  було (табл.6.1.3.)

 
Табл. 6.1.1. Перелік екологічно небезпечних об'єктів
Табл. 6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів, на поводження з якими видано дозволи
Табл. 6.1.3 Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними  речовинами та відходами