2.7     Тваринний світ.

Відповідно до законів України "Про тваринний світ", "Про мисливські господарства та полювання" та згідно з рішенням Київської обласної Ради народних депутатів №102-09 XXII від 05.03.97 р., №109-10 XX від 25.12.97 р., №230-13 XXIII від 05.10.00 р. за користувачами Київської області угіддя закріплені на площі 2115.1 тис. га. Не закріплених за користувачами мисливських угідь в Київській області немає.

Всі мисливські користувачі уклали договори "Про умови ведення мисливського мисливського господарства" з Державним лісогосподарським об`єднанням "Київліс".

Аналіз зміни структури мисливських угідь за останні роки показує негативну тенденцію зростання угідь найменш продуктивних для ведення

мисливського господарства. На території більшості мисливських господарств, без врахування їх інтересів, проводиться інтенсивне використання лісових ресурсів. Рубки головного користування, рубки догляду за лісом значно погіршують захисні якості угідь, знижують їх бонітет, і якщо в мисливських господарствах підпорядкованих Держкомлісгоспу України інтереси мисливського господарства в більшості випадків враховуються (Дніпровсько-Тетерівське державне лісомисливське господарство, мисливські господарства державного лісогосподарського об`єднання "Київліс"), то в господарствах інших мисливських користувачів вони не беруться до уваги. Так, наприклад, в Тетіївському та Богуславському мисливських рибальських господарствах облради УТМР, в зв`язку з проведенням лісогосподарських заходів, різко зменшилась чисельність диких парнокопитних тварин (олень, кабан, козуля).

Іншим фактором, що негативно впливає на стан мисливських угідь є виділення земельних ділянок під колективну забудову, будівництво садиб. Як правило, садибні ділянки виділяються на території або поблизу найкращих лісових та водно-болотних угідь без врахування стацій мешкання особливо цінних мисливських тварин, чи шляхів їх міграції. В такому становищі опинились мисливські господарства Васильківського, Бориспільського, Переяслав-Хмельницького районів.

Негативно впливає на кормову базу мисливських угідь і занепад сільськогосподарського виробництва. Поля поблизу угідь не обробляються, заростають малопродуктивними видами рослин. В таких умовах ведення мисливського господарства ускладнюється, потребує значних фінансових затрат, яких у користувачів мисливських угідь немає.

Зниження чисельності диких звірів обумовлено також складною економічною ситуацією в країні, що призвело до посилення браконьєрства, погіршенню матеріального забезпечення користувачів мисливських угідь, контролюючих служб.

Слід відмітити, що зниження кількості мисливських тварин в останні роки зумовлено також недостатнім рівнем ведення мисливського господарства користувачами Київської області. Селекційна робота практично не ведеться, що призводить до деградації популяції диких тварин. Недостатньо здійснюється селекційний відстріл, переселення тварин з метою покращення генофонду. Полювання на мисливських тварин здійснюється, в основному, облавним методом, що негативно впливає на вибірковий відстріл за віком і статтю, посилює фактор занепокоєння. Однією з причин такого стану є низький кваліфікаційний рівень єгерського складу господарств. Таксація в мисливських господарствах дуже часто проводиться формально. Користувачі мисливських угідь часто завищують кількість звіра в угіддях, з метою отримання більшого ліміту їх викорстання, що призводить до зменшення їх чисельності. Аналіз добування мисливських тварин за останні два роки по Бориспільському держлісгоспу, Згурівському, Переяслав-Хмельницькому та Володарському мисливських рибальських господарств, показав, що відсоток використання ліміту менше половини встановленого, що свідчить про низьку чисельність мисливських тварин в угіддях.

Разом з тим, господарський підхід до ведення мисливського господарства, а також раціональне використання мисливського фонду вносить значний прибуток в бюджет користувачів, що видно на прикладі кращих мисливських господарств: Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, Димерське МРГ, Розважівське МРГ, облради УТМР-мисливське господарство "Ошитки" та ін.

Перевищення обсягів добування мисливських тварин (лімітів) не виявлено.

Відстріл пернатої дичини та хутрових звірів проводився згідно норм відстрілу та пропускної спроможності мисливських господарств.

Селекційний відстріл проводився користувачами відповідно до інструкції "Про селекційний відстріл мисливських тварин" затвердженої наказом Держкомлісгоспу від 30.05.01 р. №47. На протязі 2001 р. у мисливських господарствах були відстріляні: олень благордний-1гол., кабан-2 гол., козуля-1гол. Акти селекційного відстрілу оформлені належним чином.

Витрати користувачів на біотехнічні заходи в 2001 р. склали 812935 грн..

В мисливських господарствах Київської області ведеться робота щодо мисливського впорядкування угідь.

Згідно договору від 09.11.00 р. №499, укладеного Київською обласною організацією УТМР з "Харківдіпроагроліс", мисливське впорядкування в районних господарствах буде закінчене до початку сезону полювання 2002 р.

Робота щодо мисливського впорядкування проводиться в господарствах СМРК "Динамо" інститутом "Харківдіпроагроліс" згідно договору №512 від 04.06.01 р. Термін закінчення робіт - 30.08.02 р.

Мисливське впорядкування проведене в усіх мисливських господарствах ДЛГО "Київліс". Планово-картографічні матеріали будуть оформлені до початку сезону полювання 2002 р.

Закінчене мисливське впорядкування в господарствах товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України, мисливських господарствах "Ошитки" та "Трахтемирів".

В 2001 р. працівниками Держуправління екології та природних ресурсів в Київській області , ДЛГО "Київліс" та єгерськими службами користувачів складено 245 протоколів. До адміністративної відповідальності притягнуто 243 особи, 2 справи передано в слідчі органи. Сплачено штрафів на суму 8456 грн. Збитків-170 грн., вилучено 3 одиниці вогнепальної зброї, 3 особи позбавлені права на полювання.

Відповідно до Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 р. № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.04.94 р. № 268, від 29.07.99 р. № 1378, від 09.12.99 р. № 2235, від 29.11.00 р. № 1762), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 р. № 1192 Держуправлінням в 2001 р. погоджено науковим організаціям 7 заявок, графіків та дозволів на проведення контрольних ловів риби на Київському та Канівському водосховищах з метою визначення реальних запасів риби та забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів. Біологічні обґрунтування науково-дослідних організацій враховуються Держуправлінням при формуванні матеріалів для підготовки проектів лімітів щодо можливих обсягів вилучення водних живих ресурсів.

При видачі промислових квитків та талонів на спецвикористання водних живих об’єктів порушень не виявлено. Користувачі при використанні виділених квот порушень природоохоронного законодавства не допускали. (табл. 2.7.3).

На виконання плану спільних комплексних перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів в Київській області в 2001 р., розпорядження облдержадміністрації від 19.08.98 р. № 129 з 1 вересня по 16 листопада 2001 року здійснювався контроль за випуском молоді водних живих ресурсів на Київському та Канівському водосховищах в межах Київської області.

Всього в указані водосховища 17 державними рибгоспами, відкритими та закритими товариствами, приватними підприємцями вселено 1 млн. 455 тис. 820 штук дворічки риб, в тім числі:

-         1 млн. 392 тис. 88 шт. товстолобу при біологічній наважці екземпляру від 130 до 300 грам;

-         6 тис. 195 шт. білого амуру при наважці екземпляру до 200 грам;

-         57 тис. 249 шт. коропа при наважці екземпляру від 88 до 202 грам.

Виконання робіт з відтворення водних живих ресурсів засвідчені актами встановленого зразка та затверджені Київською обласною державною інспекцією охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства.

Порушень "Інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів", затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства від 21.09.98 р. № 126 не виявлено.

За порушення правил рибальства Держуправлінням притягнуто 110 громадян. Складено 110 протоколів, до адміністративної відповідальності притягнуто 109 громадян, 1 справа передана в слідчі органи. Сума штрафів склала 4655 грн., сплачено 3948 грн.

 

Табл. 2.7.1. Динаміка чисельності основних видів мисливських  тварин, голів
Табл. 2.7.2. Добування основних видів мисливських тварин, голів
Табл. 2.7.3. Динаміка вилову риби, т.