2. Антропогенний вплив на природне середовище.
2.1 Атмосферне повітря
.

Навколишнє середовище – це складна система фізичних, хімічних біологічних та соціальних факторів.

В процесі життєдіяльності людина активно впливає на навколишнє середовище, змінює його як в сприятливому для себе так і в несприятливому напрямку. Це нерідко супроводжується забрудненням атмосферного повітря, водойм та грунтів, появою нових негативних факторів, призводить до збільшенні об`ємів відходів.

2.1Атмосферне повітря

У  2001  р.  обсяг  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  підприємствами  та  організаціями   області  від  стаціонарних  джерел  забруднення становив  87.4  тис. т,  що  на  6.6  тис. т  більше,  ніж  у  2000  р. 
Основним  забруднювачем  атмосферного  повітря  в  області  є  Трипільська  ТЕС,  викиди  якої склали  69.812  тис. т  (79.88 %)  і  збільшились,  порівняно  з  2001  р.,  на  5.3  тис. т,  (табл. 2.1.3.).
Це відбулося  внаслідок  збільшення відсотку спаленого  вугілля  в загальній кількості пального.

У  2001  р.  інспекторським  складом  Держуправління  проведена  перевірка  дотримання  законодавства  по  охороні  атмосферного  повітря  на  672  промислових  та  автотранспортних підприємствах,  в  т.ч.  на  40 - основних   забруднювачах  атмосфери.

За  результатами  перевірок  притягнуто  до  адміністративної  відповідальності 200  посадових  осіб  на  суму  13105  грн,  призупинена  експлуатація  23  об'єктів. 

В  результаті  проведеної  роботи  на  підприємствах  області,  за  звітний  рік,  виконано  50  заходів  по  зменшенню  викидів  до  затверджених  нормативів  ГДВ  ефективністю  понад  2212  т.  Найбільш  ефективним  виявилось  переведення  з  мазуту  на  природний  газ  котельні  ВАТ “Кашперівський  цукровий  завод”  ефективністю  386  т\р.,  котельні  ВАТ “Пісківський  завод  скловиробів”  ефективністю  76 т\р.,  котельні  Тхорівського  спиртозаводу  ефективністю  80 т\р.  та  котельні  ВАТ “Гоголівська  стрічкоткацька  фабрика”  ефективністю  40 т\р.

Незважаючи  на  проведену  роботу  по  зменшенню  викидів  забруднюючих  речовин в  атмосферне  повітря,  загальна  кількість  викидів  по  області  залишається  досить  значною,  що  зумовлює  підвищений  рівень  забруднення  повітря  у  деяких  містах  області,  (табл. 2.1.1.  і  табл. 2.1.2.).

Однією з важливих екологічних проблем в Київській області є забруднення атмосферного повітря автотранспортними засобами. Основні шкідливі викиди, це - оксиди вуглецю і азоту, вуглеводні та сполуки свинцю.

Основною  причиною забруднення є:  використання  неякісного  моторного  пального,  переважна  більшість  автомобілів  не  оснащена  нейтралізаторами  і  фільтрами  для  очистки  відпрацьованих  газів  двигунів,  масове  впровадження  яких  гальмується  високою  вартістю.  Це  питання  не  вирішено  в  сучасних  економічних  умовах  в  загальнодержавному  масштабі.

Тому  одним  з  основних  напрямків  роботи  управління  по  зменшенню  викидів  автотранспорту  є  організація  постійного  інструментального  контролю  за  викидами  автомобілів,  розширення  мережі  контрольно-діагностичних  пунктів  на  автопідприємствах,  станціях  технічного  обслуговування,  а  також  посилення  інспекційного  контролю  з  боку  Держуправління  спільно  з  обласною  Державтоінспекцією.

З  1993 р.  в  області  згідно  з  розпорядженням  Київської  облдержадміністрації  від  02.04.93 р.  № 127  "Про  заходи  по  зменшенню  шкідливих  викидів  автотранспорту  в  навколишнє  середовище"  проводиться  робота  щодо  створення  мережі  контрольно-діагностичних  пунктів (КДП)  по  перевірці  та  регулюванню  паливних  систем  автомобільних  двигунів.

На  даний  час  в  області  діє  66  КДП,  що  явно  недостатньо  для  обслуговування  всього  автопарку  області  (380 тис. автотранспортних  засобів),  навіть  враховуючи  те,  що  кількість  автомобілів  у  автогосподарствах,  які  регулярно   виходять  на  лінію,  скоротилась  за  останні  роки  в  кілька  разів.

Зменшення  кількості  КДП,  (із  120  у  1998  р.  до  66  у  2001  р.),  зумовлено зменшенням  кількості  автомобілів в  автогосподарствах, відсутністю коштів  необхідних  для  акредитації  лабораторії,  повірки  та  придбання  необхідних  приладів,  а  також  навчання  обслуговуючого  персоналу.

У  2001   р.  операція  "Чисте  повітря",  згідно  з  рішенням  Мінекоресурсів  і   МВС  України,  проводилась у два етапи:  1- й - у  травні,  2 – й - у вересні.

В  ході  операції  виконано  311  перевірок  підприємств та автогосподарств,  на  яких  перевірено  2695  автомобілів,  з  них  244  (9.05 %)  не  відповідали  вимогам  держстандартів.

 На  лінії  перевірено  1149  одиниць  автотранспорту - у  127  (11 %)  вміст  забруднюючих  речовин  у  викидах  перевищував  встановлені  нормативи.

Із  загальної  кількості  3844  перевірених  автотранспортних  засобів,  виявлено  371  (9.65 %)  автомобіль,  викиди  яких  перевищували  нормативи  держстандартів.

Притягнуто  до  адміністративної  відповідальності  230 осіб, сума стягнень склала 7511  грн.,  призупинено  експлуатацію  371  несправного  автомобіля.

Кількість автотранспортних засобів, викиди яких перевищували нормативи,  зменшилась  з  11.6 % у 1998 р. до  9.65 %  у  2001  р.

У 2001 р. автомобільний  парк  області  налічував  380 тис.  автомобілів:  в  5097  автогосподарствах  області  експлуатується  21 %  (80 тис.)  автомобілів,  а  в  приватному  користуванні  знаходиться  79 %  (300 тис.)  автотранспортних  засобів.

Перевищення  встановлених  нормативів  викидів  забруднюючих  речовин  автотранспортом,  що  знаходиться  на  балансі  автогосподарств,  становить  9.05 %,  а  приватним  автотранспортом – 11 %.

Основними  напрямами  діяльності,   спрямованої  на  покращання стану  атмосферного  повітря  в області  є:

 - зменшення  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферу  від  стаціонарних  та пересувних  джерел  викидів  за  рахунок  впровадження  заходів  по  охороні  атмосферного  повітря;

- більш  широке  впровадження  стисненого  природного  газу, як  палива  для  автотранспорту,  шляхом  створення  мережі  газонаповнювальних  станцій;

- обов’язкове  впровадження  присадок  та  приладів,  нейтралізуючих  шкідливі  викиди  відпрацьованих  газів  автомобілів.

 
Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря
Табл. 2.1.2 Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області в розрізі населених пунктів, тис. т
Табл. 2.1.3.  Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря  у 2001 р.