1.Екологічна ситуація в Київській області

По даним спостережень стан навколишнього природного середовища  в 2001 р. суттєво не змінився. Екологічна ситуація в області в цілому залишалась напруженою. Високий рівень зношеності основних фондів, незадовільний стан частини водопровідно-каналізаційних мереж, існування несанкціонованих сміттєзвалищ та незадовільний стан полігонів по захороненню побутових відходів, відсутність на багатьох об`єктах зливової каналізації, систем зворотнього використання води, пилогазоочисного устаткування – це лише неповний перелік проблем, які обумовлюють непросту екологічну ситуацію.

Основну напругу, як і в 2000 р., створювали екологічно-небезпечні об`єкти загальнодержавного значення – полігон твердих побутових відходів №5 ВАТ “Київспецтранс” та Трипільська ТЕС. Полігон ТПВ становить реальну загрозу навколишньому середовищу, оскільки забруднює атмосферне повітря та підземні водні горизонти відповідно газоподібними та рідкими продуктами гниття відходів (фільтратом) та продовжує залишатись об`єктом потенційної загрози виникнення тут надзвичайної ситуації, пов`язаної із ймовірним залповим скидом фільтрату за межі полігону.

В деяких поверхневих водоймах області спостерігається тенденція погіршення показників якості води. Як вважають спеціалісти Дніпровського басейнового водогосподарського об`єднання (ДБВО), збільшення хімічного споживання кисню, концентрації азоту амонійного, заліза загального у Київському та Канівському водосховищах, зумовлено специфікою водозбору водосховищ, який формується на заболочених і лісистих територіях. Тобто погіршення якості води має природний характер. Але, зважаючи на переважне перевищення нормативів ГДС, які мали місце в 2001 р. на скидах підприємств області, по таким показникам, як ХСК, БСК, концентрація біогенних елементів: амоній-іонам, нітритам, нітратам, фосфатам, свідчить про посилення антропогенного тиску на природні водойми (особливо на малі річки області). В 2001 р. покращилися гідрохімічні показники забрудненості р. Рось, знизилась у порівнянні з минулим роком забрудненість деснянської води.

Спостереження за станом річок в місцях водозаборів, яке ведуть підрозділи СЕС свідчать про характерне погіршення якості води поверхневих водойм в повеневий період по органолептичним показникам: забарвленість, прозорість, каламутність, запах.

Радіологічний стан поверхневих вод в створах, що контролюються ДБВО, протягом 2001 р. значно покращився в порівнянні з минулим роком і знаходився на задовільному рівні. Вміст радіонуклідів в поверхневих водах був значно нижчий встановлених норм. Підрозділами СЕС також не виявлено проб, які не відповідали б цим нормам.

 Викиди та скиди м. Києва також створюють додатковий тиск на навколишнє природне середовище області. Київська область на кордоні з Житомирською та Чернігівською має значні території забруднені в результаті аварії на ЧАЕС.

Залишається не вирішеною проблема ліквідації техногенного забруднення авіаційним гасом території в районі м. Узин. Загострилась проблема забезпечення якісною питною водою мешканців 22-х населених пунктів трьох районів: Білоцерківського, Рокитнянського, Кагарлицького та м. Узин. Стан справ з водопостачанням і в інших районах потребує додаткової уваги. Типовою є ситуація, коли відсутній необхідний набір очисних споруд та знезаражуючих установок для якісної водопідготовки. Посилюють напругу такі проблеми, як відсутність каналізаційних очисних споруд в 10 населених пунктах та невідповідність потужностей на існуючих спорудах фактичним потребам.

Погіршує екологічну ситуацію в області наявність непридатних та заборонених до використання пестицидів та інших агрохімікатів, накопичення золошлакових відходів Трипільської ТЕС.

Без змін залишається ситуація, пов’язана з ліквідацією наслідків забруднення нафтопродуктами, солями важких металів та іншими шкідливими забруднювачами грунтів, поверхневих та підземних вод території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Олександрія”.