sunb2.gif (3214 bytes)   

Up Проекти Документи GRID на Україні Проект GRID-Київ Проект Угоди

GRID на Україні

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України з початку свого існування співпрацює з ЮНЕП щодо вирішення глобальних, регіональних та національних екологічних проблем. У сфері екологічної інформатизації на цей час отримані найбільш плідні результати цього співробітництва.

Так, ЮНЕП-ГРІД Арендаль (Норвегія) та його Шведський підрозділ у місті Уппсала надали допомогу Міністерству для підготовки перших Українських екологічних звітів в системі Інтернет, а також низки спеціалізованих звітів з різних екологічних (моніторинг, біорізномаіття та ін.). Ці звіти широко розповсюджуються в Україні та за її межами та забезпечують багатьох користувачів актуальною інформацією щодо стану навколишнього природного середовища в Україні. Високу оцінку отримали зазначені звіти, підготовлені на СД-ромах для конференції в Орхусі.

ЮНЕП надав підтримку у навчанні українських спеціалістів працювати з екологічною інформацією, а також допоміг в організації першого всеукраїнського семінару з екологічних інформаційних систем.

Україна підписала Орхуську Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища: це зараз закликає наше Міністерство більш широко розповсюджувати екологічну інформацію.

Все це, а також необхідність використання екологічної інформації для різних завдань екологічного менеджменту надихають Мінекобезпеки України на рішення щодо заснування та розвитку ГРІД-Центру у Києві в рамках Відділу інформаційно-програмного забезпечення Управління державного екологічного моніторингу Мінекобезпеки.

Запроектований ГРІД-Центр дозволить Міністерству вирішувати наступні чотири класи завдань:

1.Регіональний рівень (області, міста).

методична допомога по створенню електронних екологічних звітів, а також забезпечення доступу до них через Інтернет, (в майбутньому створення національної екологічної інформаційної системи).
методична і технічна допомога в впровадженні ГІС та інших сучасних інформаційних технологій, використанні низки показників, сумісних з міжнародними (ЮНЕП, КСР, ОЄСР and ЄЕА).

2.Національний рівень (Україна).

регулярна підготовка екологічних звітів в Інтернеті за міжнародними стандартами та з використанням низки гармонізованих показників.
створення національної екологічної інформаційної системи (ГІС, бази даних, Інтернет-сервіс)
посилення інформаційно-технологічних можливостей Міністерства (Інтранет)

3.Регіональний рівень (Європа, Чорне море, Центральна Європа )

підготовка інформації на сучасному рівні.
впровадження низки міжнародних екологічних показників.
сертифікація українських джерел екологічної інформації.
участь у підготовці Пан-Європейських екологічних звітів

4.Глобальний рівень (ЮНЕП, міжнародні екологічні конвенції).

створення, наповнення та підтримка метабаз даних за стандартами ЮНЕП та ГРІД.
участь у підготовці світових екологічних звітів.
розповсюдження інформації ЮНЕП в Україні.

Заснування ГРІД-Київ дозволить суттєво удосконалити управління екологічною інформацією як в Україні, так для світової спільноти.

Таким чином, створення ГРІД-Київ відповідає інтересам як України, так і всіх екологічних міжнародних організацій.