6.1. Екологічна безпека області.

Відповідно до ст.66 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 27.07.1995р. № 554 та від14.01.2001р. № 142 з метою організації контролю за об’єктами області, що становлять підвищену екологічну небезпеку в 2001 році було уточнено перелік екологічно небезпечних об’єктів, зокрема в промисловості, житлово-комунальному господарстві, агропромисловому комплексі,  транспорті, тощо.

Переліки об’єктів підвищеної небезпеки міст та районів були узгоджені з головами комісій з питань   техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відповідних міст (районів) та затверджені начальником державного управління екології та природних ресурсів в Житомирській області.

Об’ктами підвищеної екологічно-техногенної небезпеки в області є нафтопровід “Дружба”, нафтопродуктопровід, газопроводи, каналізаційні споруди міст Житомира, Бердичева, Коростеня, підприємства з видобутку корисних копалин, полігони та звалища промислових та побутових відходів, інші об’кти, які здійснюють викиди та скиди забруднюючих речовин у довкілля.

Станом на 01.01.2002р. в області  налічується 359  екологічно небезпечних об’єктів, в т.ч.145 АЗС.

Перелік найбільш екологічно небезпечних об’єктів області  наведено в табл.6.1.1.

Екологічно небезпечними об’єктами, які становлять потенційну небезпеку транскордонного переносу забруднюючих  речовин з території області на територію Республіки Білорусь є каналізаціні споруди комунальних підприємств в смт.Ємільчино та смт.Олевськ, які розташовані в басейні р.Уборть.

Ємільчинським ДП ЖКГ в 2001 році в р.Уборть було відведено 65,1 тис.м3 недостатньо очищених стічних вод. Вплив скиду забруднюючих речовин в контрольному створі спостережень на кордоні найбільш виражений в зимовий період.

Осередками забруднення, що існують протягом тривалого часу і становлять загрозу для довкілля, є річка Тетерів нижче скиду стічних вод м.Житомира та р.Гнилоп’ять нижче скидів каналізаційних очисних споруд м.Бердичева.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.95р. № 440 “Про затвердження Порядку видачі дозволу на виробництво,зберігання, транспортування,  викорисатння, захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,  продуктів біотехнології та інших біологічних агентів”, кількість підприємств і установ, які повинні мати дозволи на операції з отруйними речовинами, становить 69.

Станом на 01.01.02р. дозволи отримали 33 підприємства.

Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними речовинами, наведена в табл.6.1.3

 
Таблиця 6.1.1. Перелік екологічно небезпечних об'єктів
Таблиця 6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів, на поводження з якими видано дозволи
Таблиця 6.1.3 Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними  речовинами та відходами