Таблиця 6.1.3 Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними  речовинами та відходами

№ з/п

Місце аварій, дата

Назва речовини,  її кількість

(т, м3)

Тип аварій : промислова, транспортна

Категорія аварії: об’єктова, місцева, регіональна

Площа або об’єм ураження (м2, м3)

Перевищення ГДК (разів

Наслідки забруднення

Збитки нанесені довкіллю (грн.)

повітря

вода

земля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

с.Багате,

Нов-Волинський район

17.11.2001р.

Нафта,

 5 м3

транспортна

місцева

0,03 га

-

-

-

Забруднення земель лісового фонду

-