6.1.1    Екологічна безпека оборонної діяльності.

На території Житомирської області дислоковані 45 віськових частин Міністерства оборони України.
При здійсненні державного контролю за природоохоронною діяльністю цих об’єктів в 2001 році встановлено наступні порушення вимог природоохоронного законодавства:

Питання про дотримання природоохоронного законодавства в військових частинах, підпорядкованих ВПС МО України, по матеріалам держуправління екоресурсів, розглядалось на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної     безпеки     та     надзвичайних     ситуацій облдержадміністрації. Рішенням комісії від 01.02.2001р. №2 звернуто увагу командирів військових частин А-3123, А-2038, А-2053 на незадовільне виконання рішення комісії та приписів держуправління екоресурсів по дотриманню  природоохоронного  законодавства  і  зобов'язано  вжити практичних заходів по усуненню наявних серйозних недоліків.

Рішення комісії та довідку про стан справ в військових частинах направлено Заступнику Міністра Оборони - командувачу Військово-Повітряних сил України і військовій прокуратурі для відповідного реагування.

Командирами більшості  військових частин ВПС України після цього вжито практичних заходів щодо усунення недоліків, а саме: отримано дозволи на спецводокористування, проведено івентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та отримано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на артезіанських свердловинах встановлені лічильники води, заведено облік використання води.        

Проте, залишилися невирішеними слідуючі питання:

- біофільтри очисних споруд військової частини А-2038 не працюють, комплекс очисних споруд потребує капітального ремонту, Недостатньо очищені стічні води відводяться в р.Гуйва. При контрольній перевірці очисних споруд встановлено перевищення вмісту забруднюючих речовин від нормативного: по показнику “амоній сольовий” - в 4 раза, по показнику “біохімічне споживання кисню” - в 2,5 раза, по показнику “завислі речовини” - в 1,3 раза;

- не проведена дефектоскопія зварних швів резервуарів на складах ПММ;

- не налагоджений лабораторний контроль стічних вод;

-не проводиться визначення вмісту окису вуглецю та на димність в     відпрацьованих газах автомобілів.                                

В зв’язку з наявністю в області значної кількості переданих земель (об’єктів) місцевим органам влади, які раніше належали військовим частинам МО України (всього 87 об’єктів), держуправління екоресурсів провело обстеження зазначених територій щодо їх екологічного стану.

Так, при перевірці території колишньої військової частини А-1482 Комітету Прикордонних військ України (на даний час в/ч А-1471), знайдені джерела радіактивного випромінювання 20-550 мкР/год. Відповідно з наданим приписом місце з джерелами  огороджено і знаходиться під охороною відомчої воєнізованої охорони в/ч А-1471. Вирішується питання захоронення джерел та дезактивації території в установленому порядку.

Робота з перевірки військових частин проводилась у співпраці з військовою прокуратурою Житомирського гарнізону.

Основними причинами порушення природоохоронного законодавства в військових частинах, які розташовані на території області є:  

- недостатній рівень підготовки командного складу з питань забезпечення екологічної безпеки ввірених їм частин та установ;

- ігнорування окремими командирами військових частин законних вимог державного управління екології та природних ресурсів в Житомирській області по усуненню порушень природоохоронного законодавства України;

- недостатнє  фінансування  природоохоронних  заходів  з  боку Міністерства Оборони України.