Таблиця 3.3.1.  Хіміко-аналітичний контроль грунтів.

Відібрано та проаналізовано проб грунту

Кількість елементовизначень

Кількість випадків з перевищенням ГДК чи Кларків

с.-г. угіддя

промис-лові підпри-ємства

авто-шляхи

території дитячих установ

звалища

землі природо-охоронного призначення

99

1

54

9

4

5

1730

25– нітратів ,

4 - сірки,

7 – свинцю,

7 – цинку.