11. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА, ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ,  ГРОМАДСЬКИ РУХИ

 

 В області протягом 2001 року у загальноосвітніх, позашкільних, середньо спеціальних закладах працювало 539 гуртків, в яких займалось 9131 учень. В системі освіти Волині функціонує 31 позашкільний навчальний заклад, серед яких: 26 будинків учнівської молоді, 5 еколого - натуралістичних центрів (СЮН), в яких функціонує 167 гуртків екологічного спрямування, де займаються 2576 вихованців. В будинках школяра - 72 гуртки еколого - натуралістичного напрямку, в яких задіяно 1001 учень; в загальноосвітніх школах - 258 дитячих об'єднань, якиі відвідувало 4298 юнаків та дівчат. Координує навчально - виховну діяльність із цих питань Волинський обласний еколого - натуралістичний центр, де працює 15 педагогів і навчається 2173 дитини ( в 110 гуртках 23 профілів).

 Для того, щоб озброїти вихованців міцними та свідомими знаннями щодо збереження довкілля, педагог має бути підготовлений до такої роботи:

досконало знати свій предмет, новини науки, стан та проблеми збереження навколишнього середовища. Протягом 2001 року методичною службою Волинського еколого - натуралістичного центру за участю спеціалістів Держуправління та Волинського навчально - методичного інституту після дипломної освіти для директорів, методистів позашкільних закладів, заступників директорів із виховної роботи, вчителів біології, географії, вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів проведено 18 семінарів та лекційних годин з питань екологічної освіти та екологічного виховання. Семінари відіграють важливу роль у підвищенні теоретичного рівня педагогічної майстерності .

 З ініціативи Держуправління методисти Центру були учасниками Всеукраїнського семінару "Вдосконалення екологічного виховання в освітніх закладах України", що проходив в м. Славута Хмельницької області. Перед учасниками семінару виступили шведські педагоги, які поділились досвідом роботи в галузі екологічної освіти. З метою впровадження шведського підходу до екологічного виховання учнів, Держуправлінням та управлінням освіти та науки облдержадміністрації проведено семінар для вчителів біології, географії загальноосвітніх шкіл Луцького району з проблем "Організація екологічної освіти та виховання у позакласній та позашкільний роботі".

 На обласній екологічній конференції "Глобальні екологічні проблеми людства на межі тисячоліть" школярі області разом із спеціалістами Держуправління, науковцями та студентами вузів області обговорювали екологічні проблеми області та шляхи їх вирішення.

 Однією із форм співпраці Держуправління із педагогами загальноосвітніх та позашкільних установ дошкільних закладів, студентів вищих навчальних закладів, учнів шкіл є надання необхідної інформації, консультацій з тих чи інших екологічних питань. В 2001 році Держуправлінням надано понад 60 консультації та інформації з тих чи інших питань екології.

 Різноманітні природоохоронні масові заходи дають можливість дітям розкрити свій талант і здібності, поділитись з однолітками власними відкриттями та враженнями. Усі діти за своєю природою дослідники. З цією метою діти приймають участь у Всеукраїнських акціях, конкурсах: "Мій рідний край - моя земля", "Прибережні смуги", "Птах року", "Біощит", "День довкілля", тощо.

 У Всеукраїнському конкурсі "До чистих джерел" взяли активну участь школярі загальноосвітніх закладів області. Із 63 робіт присланих на конкурс, комісія Держуправління відібрала і направила на Всеукраїнський конкурс сім робіт.

 6 -7 жовтня 2001 року природолюби Волині спільно з спеціалістами Держуправління взяли активну участь у Міжнародних днях спостережень за птахами.

 В ефірі обласного радіо і телебачення виходять дитячі передачі "Ми діти Лесиного краю", "Школа юннатів".

 Напередодні 10 - і річниці незалежності України об'єднав юних природолюбів Волині обласний екологічний фестиваль "Не зривай усмішки Землі". Спеціалісти Держурпавління визначили, що учасники форуму представили матеріали, які розкривають зміст природоохоронної, науково - пошукової діяльності, дослідницької роботи в галузі екології та охорони природи, представили виставку "Я люблю тебе Вкраїно!". В роботі фестивалю взяли участь делегати з усіх районів та міст області, працювало 6 секцій, які поєднали різноманітні інтереси учасників форуму. Переможці обласного екологічного фестивалю "Не зривай усмішки землі" взяли активну участь у роботі Всеукраїнського збору юних екологів в м. Одесі "Молода гвардія".

 Щороку на весні, напередодні "Дня довкілля" та Міжнародного "Дня Землі" в школах та позашкільних закладах області проходять тижні екологічних знань. Відповідно до затвердженого начальником Держуправління і погодженого начальником управління освіти Луцького міськвиконкому "Плану проведення місячника екологічних знань у школах Луцька з нагоди проведення "Дня довкілля" присвяченого 10 - річниці оголошення незалежності України", начальники відділів, головні спеціалісти Держуправління зустрілись із школярами обласного центру, провели своєрідні уроки екологічних знань, під час яких учні ознайомилися з екологічною ситуацією в регіоні, багатствами тваринного та рослинного світу та заходами , що вживаються для покращення екологічної ситуації в області.

 По сприянню і фінансовій підтримці Держуправління в 2001 році вийшли із друку видання: "Український словник - довідник з екології", "Листи молодому мисливцю", які розраховані на екологів, біологів, географів, інженерів, викладачів, вчителів, студентів та спеціалістів з охорони довкілля.

 Держуправлінням підготовлено і видано плакат "Блакитні очі Волині" накладом 1000 примірників, який розповсюджено серед державних та громадських організацій.

 Відповідно до наказу Міністра Мінекобезпеки України № 156 від 12.06.99 р. "Про організацію системи заходів Мінекобезпеки України з висвітлення пріоритетів державної екологічної політики" спеціалістами Держуправління проводилась певна робота по інформуванню населення через друковані та електронні засоби масової інформації. Протягом минулого року в засобах масової інформації надруковано 130 матеріалів, а електронних на радіомовленні 65 передач та повідомлень, на телебаченні 48 матеріалів з тих чи інших екологічних питань.

 З метою активізації висвітлення природоохоронних питань засобами масової інформації в області щорічно проводиться конкурс "На краще висвітлення питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування". Переможцями конкурсу журналістів, що пишуть на природоохоронну тематику в 2001 році стали кращі редакції обласних, міських та районних газет, журналісти телерадіомовленнь та головний спеціаліст Держекоресурсів в Турійському районі.

 Відповідно до Оргуської конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосується довкілля" на вимоги зацікавлених установ та організацій Держуправлінням надаються матеріали річних звітів "Стан навколишнього природного середовища у Волинській області" та річних національних доповідей "Стан навколишнього природного середовища в України", тощо..

 В рамках виконання цієї конвенції з ініціативи управління екоресурсів щоквартально готується і направляється на адресу громадських природоохоронних організацій області "Екологічний бюлетень".

 З метою ознайомлення громадськості, державних та громадських організацій, органів влади, депутатського корпусу з основними напрямками діяльності управлінням в 2001 році підготовлено і розповсюджено серед вищезгаданих верст населення області проспект "Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській області".

 В 2001 році спеціалістами Держуправління проведено 348 зустрічей, в яких прийняло участь 14962 громадянина області. Зустрічі проходили у вигляді засідань, семінарів, нарад, конференцій, тощо.

 Спеціалісти управління приймали участь в обласних екологічних конференціях "Глобальні проблеми людства на межі тисячоліть", "Вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я", районних та міських нарадах щодо організації проведення "Дня довкілля" на місцях.

 З нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища в обласній державній адміністрації Держуправлінням проведено урочисті збори за участю органів влади, депутатів, працівників природоохоронних служб, природоохоронної громадськості області. П'яти кращим природоохоронцям області вручені Почесні Зелені грамоти обласної ради та грошові винагороди.

 Проведення "Дня довкілля" в області знаходилось на постійному контролі управління. За участю працівників Держуправління напередодні "Дня довкілля" в містах та районах області проведено наради з представниками органів місцевого самоврядування, природоохоронною громадськістю, керівниками підприємств та установ. Про проведення "Дня довкілля" в області повідомляли засоби масової інформації. Управлінням екоресурсів підведено підсумки проведення "Дня довкілля" в 2001 році і окремі громадяни та організації нагороджені Почесною Зеленою грамотою обласної ради.

 З метою пропаганди доброї традиції проведення "Дня довкілля", об'єднання зусиль широких верст населення області щодо екологічного відродження Волині, Держуправлінням видано листівку "День довкілля", яка спеціалістами Держуправління та членами громадських природоохорнних організацій розповсюджена по всіх куточках нашого краю.

 Держуправління співпрацює з шістьма неурядовими організаціями природоохоронного спрямування, чотири з яких зареєстровані управлінням юстиції облдержадміністрації. В області обмежена кількість легалізованих громадських природоохоронних організацій, тому до складу громадської ради ще увійшли і активісти природоохоронної діяльності обласного центру. Всього до складку громадської ради при Держуправлінні входить 10 чоловік. В 2001 році проведено 3 засідання Громадської ради, на яких розглянуто 11 питань. З них два питання "Про підтримку звернення Ковельського заводу кормових добавок" та "Про роботу Шацького національного природного парку" було розглянуто при участі засобів масової інформації, зацікавлених та відповідальних осіб області. Для вирішення першого питання звернулись до народних депутатів Верховної ради України від Волинської області , голови Волинської обласної державної адміністрації з проханням допомогти вирішити порушену у зверненні проблему щодо фінансування планово - збиткового підприємства, яким є Ковельський ветсанзавод та було проінформовано про цю проблему 2-гу Всеукраїнську конференцію громадських екологічних організацій. Рішення громадської ради надіслали всім зацікавленим організаціям, народним депутатам області та засобам масової інформації для обнародування.

 Радою прийнято рішення про необхідність виконання запланованих заходів щодо покращення природоохоронної роботи в Шацькому національному природному парку.

 З ініціативи громадської ради при Держуравлінні створені громадські ради в 17 містах та районах області, в тому числі в2001 році створені громадські ради в Шацькому та Старовижівському районах.. Головою Громадської ради у Шацькому районі є Фадеєв Володимир Іванович - голова об'єднання громадян Шацького району "Зелений край". Слід відмітити, що "Зелений край" створювався не під якусь партію, а само організувався і на сьогоднішній день є однією з найактивніших неурядових природоохоронних організацій в області. Спільні рейди з працівниками природоохоронних служб, допомога в підгодівлі звірів та птахів в зимовий період , ліквідація загатів та заносів на річках - ось не повний перелік природоохоронної діяльності об'єднання "Зелений край".

 В 2001 році з Держуправлінням співпрацювало 1637 членів із 115 осередків природоохоронних громадських організацій міст та районів області при цьому було розглянуто 136 природоохоронних питань. Управління фінансово підтримало Волинську обласну молодіжну організацію "Зелена хвиля" щодо проведення ними вікторини на краще знання питань охорони навколишнього природного середовища серед молоді Луцька, співпрацювали з членами осередку Партії Зелених та товариства охорони птахів в Луцькому районі щодо створення нових об'єктів природно - заповідного фонду, зокрема на території Несвічівської сільської ради, з членами осередку УТМР в Рожищенському районі проведено ряд перевірок по дотриманню "Правил рибальства і Правил полювання", спільно з обласною організацією Партії Зелених вирішено питання щодо фінансування будівництва заводу по переробці відходів виробів із пластмаси в Луцькому районі.

 В області діє 18 громадських приймалень, які працюють в кожному районі та місті області згідно затверджених графіків. Про роботу громадських приймалень повідомлялось в засобах масової інформації. В 2001 році на адресу громадських приймалень поступило 122 письмових та усних звернення, пропозицій, скарг, тощо. Жодне прохання чи звернення не залишилось поза увагою. В минулому році керівники Держуправління 24 рази виїжджали в міста та райони області для розгляду 27 скарг та пропозицій громадян, які були вирішені на користь природи.