10. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

Протягом 2001 року Держуправлінням спільно з Науковим центром заповідної справи Мінекоресурсів України проведена інвентаризація флори та фауни на територіях ПЗФ загальнодержавного значення, вивчались можливості їх розширення та вишукування нових цінних територій для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, а також проведена підготовча робота по українсько-білоруському проекту “Збереження біорізноманіття в басейні річки Прип’ять”, яким передбачено також розширення мережі ПЗФ.

 На виконання Протоколу наради при першому заступнику голови Волинської облдержадміністрації, за участю заступника Міністра екології та природних ресурсів та голови Держводгоспу України Інститутом гідротехніки і меліорації УААН в 2001 році на замовлення Мінекоресурсів України (договір від 15.05.01 №95240600/09) виконано тему "Програма комплексних наукових досліджень для екологічного обгрунтування русловідновлювальних робіт р. Прип"ять на території Волинської області".

 Робота виконувалась в три етапи. Дано оцінку екологічного впливу русловідновлювальних робіт на річці Прип"ять та ефективність природоохоронних заходів, що плануються до здійснення в межах заплави цієї річки. Результати наукових досліджень і дані моніторингу використовуються при відновленні водності річок Полісся, а також розробка і впровадження заходів щодо запобігання шкідливої дії вод.

 Для Шацького національного природного парку Національним Аграрним університетом виконано тему науково - біологічного обгрунтування режиму охорони та регулювання чисельності риб у водоймах парку Дано рекомендації рибогосподарського використання озер парку та раціонального використання природних ресурсів. Науковим відділом Шацького парку видано "Літопис природи" - вивчення сучасного стану природи її змін та розроблено заходи щодо збереження екосистеми.

 Крім того науковцями розпочато й інші наукові дослідження які спрямовані на вирішення екологічних проблем регіону та які продовжуються в поточному році.