2.8.Території і об'єкти з особливим статусом охорони.

 

Станом на 1.01.2002 року на території Волинської області знаходиться під охороною держави 375 територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною площею 163711,22 га, що становить 8,13 % від території області. Протягом 2001 року відповідно до Указу Президента України та рішення обласної ради було утворено 2 нових і розширено 1 територію ПЗФ, загальна площа збільшилася на 2670,64 га. Серед найбільших новоутворених формувань ПЗФ – перший на території області природний заповідник Черемський площею 2975,7 га.

Роки

Площа ПЗФ в га

% до території обл.

Заг.кількість об’єктів

1991

643319,00

3,20

268

1992

89429,00

4,44

306

1993

105354,10

5,23

376

1994

112441,45

558

380

1995

133264,81

6,61

386

1996

134843,38

6,69

382

1997

137935,94

6,85

376

1998

137935,63

6,85

373

1999

155416,63

7,71

373

2000

161040,58

8,00

374

2001

163711,22

8,13

375

 

На території області знаходяться три території водно-болотяних угідь (ВБУ) міжнародного значення: Шацькі озера площею 32,8 тис.га, заплава р.Прип’ять площею 12,0 тис. га., заплава р.Стохід площею 10,0 тис. га.

Курорти у Волинській області відсутні, але є своєрідна мережа рекреаційних зон. Всього на території області станом на 01.01.2002 року нараховується 231 рекреаційна зона площею 7,4 тис. га, з них рекреаційних зон короткочасного відпочинку - 141 площею 7,1 тис. га, тривалого відпочинку – 90 площею 0,3 тис. га. Крім того існують ліси рекреаційного призначення площею 18,6 тис. га. Загальна площа земель рекреаційного призначення становить 26,0 тис. га, що складає 1,2% від загальної території області.

Історико-культурну спадщину області складає 1 історико-культурний заповідник, 2 музеї-садиби, 7 паркових садиб, палацових ансамблів та палацово-паркових комплексів, 480 пам’яток архітектури, в тому числі 183 національного надбання (значення), а також 1044 пам’ятки історії, культури, в тому числі 149 – пам’ятки археології, 860 – пам’ятки історії, 35 – пам’ятки мистецтва.

В області 11 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальною площею 95,53 га, з них 3 – загальнодержавного значення, площею 28,6 га.

Садиби-заповідники, палацо-паркові музеї, дендрологічні парки і парки-пам’ятки ландшафтної архітектури на території області відсутні.

Загальний стан ПЗФ, ВБУ, рекреаційних зон, а також збереження довкілля території історико-культурних заповідників, садиб-музеїв, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, пам’яток архітектури задовільний.

Проте існують тенденції до можливого погіршення стану навколишнього природного середовища, зокрема в межах ПЗФ та ВБУ. Негативний вплив на взяті під охорону території може мати будівництво протипаводкових дамб з насосними станціями та окремих ділянок осушувальної меліорації, зокрема в долинах рік Прип’яті, Стоходу, Турії, Вижівки, а також прочистка русла р.Прип’ять.

На територіях ПЗФ знаходиться під охороною 41 вид рослин і 42 вид тварин, занесених до Червоної книги України. При цьому, всього в межах області зустрічається 94 види тварин і 72 рослин, занесених до Червоної книги України. Отже, лише близько 50% рідкісних видів рослин і тварин знаходяться у ПЗФ, що пов’язано із відсутністю коштів на наукові дослідження, які необхідно здійснити при реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки. Протягом 2001 року Держуправлінням разом з Науковим центром заповідної справи Мінекоресурсів України було проведено інвентаризацію флори та фауни у ПЗФ загальнодержавного значення, що дало змогу поповнити новими даними кадастрові матеріали.

Таблиця 2.8.1. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду област