2.7. Тваринний світ

 

Мисливські угіддя області складають 1581,5 тис.га і надані у користування 37 користувачам, основними з яких є обласна організація УТМР та державне лісогосподарське об'єднання “Волиньліс”, за якими закріплено відповідно 52 та 32 відсотки всіх площ. Мисливські угіддя надані у користування і приватним комерційним структурам – це ТзОВ “Вікінг” (11,7 тис.га) та ТзОВ “Феміда – Інтер” (18,7 тис.га).

Чисельність основних видів мисливських тварин за останні 3 роки по всіх користувачах мисливських угідь в основному стабілізувалась, зменшення у межах до 10% від фактичної чисельності спостерігається лише для лося та зайця-русака, а незначне збільшення чисельності - у оленя плямистого, дикої свині, козулі. Однак низькі показники росту чисельності основних видів мисливської фауни свідчать як про недостатню роботу користувачів щодо її відтворення та охорони, так і про не збалансованість ведення лісового і мисливського господарства, де пріоритети відведені лісогосподарській діяльності.

Останнє мисливське впорядкування було проведено в 1992-1993 роках по лісовим масивам об'єднання "Волиньлiс" на площi 397 тис.га, що становить лише 67% всiх лiсiв областi. З того часу пройшли зміни в лісовому фонді, помінялись межі мисливських угідь та й самі користувачі. По польових та водно-болотних угiддях за останнi 10-12 рокiв упорядкування мисливських угідь взагалi не проводилось. Відсутність матеріалів упорядкування не дає чіткої картини фактичного стану мисливських угідь, їх продуктивності, перспективи розвитку мисливського господарства і полювання. Користувачі мисливських угідь не забезпечують упорядкування наданих їм у користування мисливських угідь, як того вимагає стаття 28 Закону України ”Про мисливське господарство та полювання”.

Зменшення чисельності мисливських тварин привело і до зменшення їх добування. Затверджений ліміт добування копитних за останні 4 роки використаний по кабану лише на 39%, по козулі – на 61%. За 2001 рік ліміт використано відповідно на 43 і 70%. Взагалі ні по одному виду диких парнокопитних тварин по області їх чисельність не відповідає оптимальній. Користувачі мисливських угідь вводять в практику вольєрне розведення дикої свині.

Недостатньо проводиться робота по охороні та відтворенню видів тварин, занесених до Червоної книги України. Чисельність зубрів Волинської популяції на території ДЛМГ “Звірівське” становить 56 особин. Однією з причин спаду чисельності зубрів є зменшення високобонітетних мисливських угідь внаслідок інтенсивного лісокористування. Чисельність глухаря, видри, борсука стабілізувалась і намітилась тенденція до їх зростання.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства області за 2001 рік склали 975,1 тис.грн., що становить 616,6 грн. на 1 тис.га мисливських угідь. Надходження від ведення мисливського господарства склали 429,5 тис.грн., або 270,9 грн. на 1 тис.га угідь, що становить 43,9% від загальних витрат.

За минулий рік всіма природоохоронними органами за порушення правил полювання складено 211 протоколів, притягнуто до адміністративної відповідальності 205 чоловік і 8 до кримінальної відповідальності, стягнуто 7,2 тис.грн. штрафів, відшкодовано 2,9 тис. грн. збитків. У порушників вилучено 77 одиниць гладкоствольної та 2 одиниці нарізної зброї.

Природний рибогосподарський фонд області складає 220 озер загальною площею 14,3 тис.га і 130 малих і середніх річок загальною протяжністю 3,2 тис.км, де мешкають 34 види риб. Екологічний стан водойм для ведення рибальства та рибництва задовільний і має сприятливі умови для природного відтворення рибних ресурсів. На даний час більшість озер та річок області перебувають у загальному користуванні, промислом охоплено незначна частина водойм. З метою збільшення обсягів виробництва у рибній галузі, створення сприятливих умов для ефективного використання рибних запасів, їх відтворення та охорони, обласною радою в 2001 році затверджено “Програму розвитку рибного господарства Волинської області на 2001-2010” та Типовий договір оренди водних об’єктів місцевого значення, а рішенням обласної ради № 23/17 від 19.02.2002 р. затверджено “Положення про умови конкурсу щодо передачі водних об’єктів місцевого значення в оренду користувачам”. На даний час 130 юридичним та фізичним особам надані в користування для риборозведення та рибництва водні об'єкти місцевого значення.

Таблиця 2.7.1. Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин , голів Таблиця 2.7.2.Добування основних видів мисливських тварин, голів Таблиця 2.7.3. Динаміка вилову риби