5.2. Стан малих річок

В складі  гідрографічної мережі Житомирщини 239 малих річок загальною довжиною 4817 км.

Водність рік області досить нерівномірна по сезонах року та кліматичних зонах: водність рік в північних районах в 1,5-2 рази вище ніж в південних. До 70% річного стоку припадає на весняну повінь та літні паводки і лише 30% на решту року. В літню межень ріки сильно міліють, а в посушливі роки в південних районах значна частина їх пересихає, що робить неможливим  використання їх водних ресурсів без будівництва підпірних споруд, ставків та водосховищ.

Наявність водосховищ і ставків дозволяє певною мірою здійснювати сезонний перерозподіл стоку, створювати необхідні запаси, забезпечувати потреби населення і господарства в водних ресурсах. Значну зарегульованість стоку мають Роставиця та її притоки, Ірпінь, Унава, Гуйва, Гнилоп’ять, на них вже недоцільно будувати нові водойми. Разом з тим відсутні водосховища достатньої місткості по р. Словечна, Норинь.

При проведенні меліоративних робіт в попередні роки розчищено від замулення і зарегульовано 1564 км русел малих річок, 875 км зарегульовано водосховищами і ставками. Всього було розчищено і зарегульовано 2439 км русел малих річок, потребують розчищення і регулювання ще майже 600 км річок.

 Відрегульовані ділянки річок знаходяться на балансі управлінь осушувальних систем, або приватних сільськогосподарських підприємств і ними експлуатуються. Меліоративні роботи в області припинені повністю.

 Ріки області, особливо зони Полісся, ще мають значну  залісненість водозабірних площ. В північних районах, в зв'язку з радіоактивним забрудненням, значні площі виведені з орних земель, вони залужені і поступово будуть заліснені. Зменшилось розорювання в заплавах річок і в південних районах, але майже не змінилася ситуація з розорюванням крутих схилів річкових долин, що на даний час є головною причиною замулення малих річок і водойм та заболочення заплав.

Русла річок в південних районах повністю зарегульовані водоймами, через що та значні втрати (випаровування, водоспоживання) вони втратили спроможність транспортувати наноси.

На даний час замулення водойм перевищує 40%. Значна кількість ставів водосховищ замулена майже повністю.

Потребують розчистки від замулення  водосховища: Бердичівське (р.Гнилоп’ять), Паволоцьке, Строківське (р.Роставиця), Андрушівське, Млинище (р.Гуйва), річки Словечна (30 км.), Ірпінь.

На ділянках рік, що потребують розчищення, під час весняних та літніх повеней гинуть сінокоси та посіви, підтоплюється житло, інші будівлі, дороги.

Відділом моніторингу та аналітичного контролю держуправління екоресурсів в 1996 – 2001 роках здійснювався контроль за станом малих річок області: Ірша, Гнилоп’ять, Гуйва, Ірпінь, Кам’янка, Роставиця, та Норинь. В 2001 році проконтрольовано стан 18 малих річок.

На протязі 1999 – 2001 років стан таких річок, як Ірша, Гуйва, Ірпінь, Кам’янка, та Роставиця, залишається стабільним по всім показникам.

Актуальною для області є проблема охорони водних ресурсів від забруднення Щорічно відбувається зменшення обсягів скиду зворотних вод у поверхневі води внаслідок скорочення промислового виробництва, але при цьому частка забруднених стічних вод залишається високою в 1999 р. - 57,3 % в 2000р. - 56,6 %, 2001р. – 91,6%. 27 підприємств, в т. ч. 16 системи житлово-комунального господарства, в 2001р. скидали недостатньо очищені стічні води (35,02 млн. м3).

Причинами незадовільного стану зазначених об’єктів є перевантаження комплексів очисних споруд Житомирського, Бердичівського, Коростенського ВУВКГ, аварійний стан значної частини каналізаційних мереж, спрацьованість і необхідність заміни переважної кількості технологічного обладнання.