13. ВИСНОВКИ

          Пріоритетні напрямки діяльності Держуправління в 2001 році

Атмосфера

 В минулому році спостерігалась негативна тенденція збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту. Залишаються високими рівні забруднення атмосферного повітря в м. Луцьку шкідливими речовинами, в тому числі бенз(а)пиреном, тому зусилля працівників Держуправління були спрямовані на попередження збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту (операція "Чисте повітря"). Для стабілізації ситуації пропонується ввести єдиний в Україні талон екологічного контролю, а також органам місцевого самоврядування в м. Луцьку забезпечити фінансування робіт, по розробленню автоматизованої системи управління якістю атмосферного повітря в м. Луцьку.

Відходи

 За останні роки спостерігається стабілізація накопичення промислових відходів на території області. В той же час, зростають об”єми накопичення відходів споживання та вторсировини, у тому числі відходів вуглевидобутку, на території промислових підприємств та організацій області. В області не вирішено питання знешкодження, з дотриманням норм екологічної безпеки, небезпечних відходів, які утворюються в процесі нагляду за пацієнтами в лікувальних закладах - анатомічних відходів людського походження. Залишається загроза виникнення надзвичайних ситуацій при поводженні з непридатними та забороненими до використання пестицидами.

 Працівники управління посилили державний контроль за поводженням з відходами на території області, в тому числі за виконанням регіональних програм поводження з відходами на період до 2005 року.

 Для покращення екологічної ситуації, пропонується органам місцевого самоврядування забезпечити фінансування заходів передбачених в регіональній програмі “Екологія-2010”.

Водні ресурси.

          Необхідно відзначити скорочення об'ємів скиду у відкриті водні об'єкти області забруднених стічних вод та забруднюючих речовин. Простежується тенденція до збільшення об'ємів скидання у водойми нормативно очищених стічних вод. Використання водних ресурсів області залишається раціональним, надлишок водного балансу становить понад 6,5 млн. м3. В цілому по області покращилась якість питної водопровідної води. Не було допущено екстремально високого забруднення водних об'єктів.

          Поряд з цим, незадовільно виконується “Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волинської області на 1998-2005 роки”, через відсутність фінансування не розпочате будівництво та реконструкція багатьох важливих водоохоронних об'єктів області.

          Необхідно забезпечити фінансування природоохоронних заходів, які передбачені в прийнятих природоохоронних програмах.

Біологічні ресурси та заповідні території

 Укрупнення об'єктів та територій природно-заповідного фонду, об'єднання окремих об'єктів, розширення меж існуючих площ, а також проведення кадастру території та об'єктів природно-заповідного фонду, пошуки перспектив на утворення нових заповідних територій та водно-болотних угідь загальнодержавного значення.

 Охорона лісів від самовільних рубок і пожеж, контроль за дотриманням правил ведення лісового господарства.

 Охорона, збереження та відновлення чисельності мисливських тварин і рибних запасів.

 

 Крім того, пріоритетами діяльності Держуправління було:

          - здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

          - контроль за будівництвом природоохоронних об'єктів, використання на ці цілі коштів держбюджету, обласного та місцевих бюджетів;

          - контроль за надходженням коштів до цільових фондів охорони навколишнього природного середовища та їх використанням;

          - контроль за виконанням та стан фінансування загальнодержавних та місцевих екологічних програм.