FLAG.GIF (374 bytes)

WELCOME to STATE of the ENVIRONMENT IN UKRAINE

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Table 7.3. Allocation of emergencies by regions

Regions

National level

Regional

Local

Facility

Total emergencies

Deaths

Injuries

AR Of Crimea

1

12

32

82

127

49

49

Volyn

0

9

16

22

47

18

97

Vinnitsa

0

5

11

68

84

17

175

Dnipropetrovsk

0

9

42

124

175

72

245

Donetsk

3

11

73

41

128

179

569

Zhitomyr

0

9

20

48

77

22

381

Zakarpattia

1

4

17

5

27

27

1149

Zaporizhzhia

2

7

22

81

112

42

104

Ivano-Frankivsk

0

5

24

17

46

21

51

Kyiv

0

8

16

62

86

25

66

Kirovograd

0

2

25

32

59

11

195

Lugansk

1

4

48

45

98

81

29

Lviv

1

11

30

95

137

32

154

Mykolaiv

1

8

16

64

89

25

60

Odesa

0

20

44

77

141

79

578

Poltava

0

9

21

26

56

20

167

Rivne

1

2

17

43

63

6

64

Sumy

0

8

31

51

90

47

35

Ternopil

1

2

9

22

34

10

20

Kharkiv

0

9

15

34

58

28

51

Kherson

1

5

14

21

41

30

75

Khmelnitskyi

1

10

19

45

75

32

54

Cherkasy

0

3

21

15

39

15

49

Chernivtsi

0

5

8

10

23

11

23

Chernigiv

0

5

18

12

35

4

31

City of Kyiv

0

1

12

137

150

9

20

Sevastopol

0

1

3

7

11

0

0

Outside Ukraine

3

1

4

1

9

36

8

Total

17

185

628

1287

2117

948

4499