FLAG.GIF (374 bytes)

WELCOME to STATE of the ENVIRONMENT IN UKRAINE

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Table 3.9. Average daily concentrations of dust - 0.15 mg/m3

No.

Name of settlement 1994 1997 1998

Average annual concentration

Gross emissions, thousand tons per year

Average annual concentration

Gross emissions, thousand tons per year

Average annual concentration

Gross emissions, thousand tons per year
mg/m3 in shares of MPC

mg/m 3

in shares of MPC mg/m3 in shares of MPC

1

Alchevsk

0.2

1.33

21.444

0.2

1.33

18.671

0.23

1.53

8.979

2

Armyansk

0.2

1.33

0.946

0.25

1.67

0.75

0.29

1.93

0.141

3

Vinnytsa

0.4

2.67

0.94

0.32

2.1

0.436

0.33

2.2

0.23

4

Dzerzhynsk

0.1

0.67

2.018

0.11

0.7

2.283

0.17

1.1

2.19

5

Dnieprodzerzhynsk

0.1

0.67

20.113

0.26

1.73

19.753

0.35

2.3

18.95

6

Dniepropetrovsk

0.2

1.33

44.556

0.31

2.07

28.046

0.27

1.8

22.984

7

Donetsk

0.4

2.67

10.613

0.13

0.87

9.355

0.16

1.07

9.097

8

Yenakiyeve

0.1

0.67

14.981

0.17

1.13

9.362

0.19

1.3

8.406

9

Zaporizhzhia

0.3

2.0

32.251

0.18

1.2

28.557

0.26

1.7

27.75

10

Ivano-Frankivsk

0.2

1.33

0.906

0.2

1.33

0.754

0.19

1.3

0.112

11

Kiorovograd

0.3

2.0

1.014

0.22

1.47

0.283

0.23

1.54

0.228

12

Krasnoperekopsk

0.2

1.33

0.185

0.23

1.53

0.106

0.27

1.8

0.141

13

Kremenchug

0.2

1.33

3.515

0.17

1.13

1.553

0.16

1.07

1.731

14

Kryvyi Rig

0.3

2.0

88.748

0.21

1.4

70.028

0.19

1.27

64.123

15

Lugansk

0.3

2.0

49.285

0.22

1.47

51.83

0.15

1.0

39.184

16

Líviv

0.2

1.33

1.102

0.2

1.33

0.451

0.18

1.2

0.341

17

Makiivka

0.4

2.67

17.089

0.17

1.13

10.242

0.21

1.4

8.616

18

Mariupol

0.1

0.67

37.786

0.2

1.33

37.303

0.2

1.34

35.612

19

Mykolaiv

0.1

0.67

2.996

0.15

1.0

1.256

0.15

1.0

1.316

20

Odesa

0.3

2.0

2.251

0.31

2.07

1.052

0.2

1.34

1.187

21

Oleksandriya

0.3

2.0

27.203

0.22

1.47

14.215

0.24

1.6

15.158

22

Rivne

0.17

1.13

0.781

0.13

0.9

0.677

0.17

1.14

0.736

23

Svitlovodsk

0.4

2.67

0.306

0.21

1.4

0.142

0.24

1.6

0.14

24

Sumy

0.3

2.0

1.552

0.21

1.4

1.09

0.23

1.53

1.064

25

Ternopil

0.2

1.33

0.917

0.35

2.3

0.187

0.33

2.2

0.245

26

Uzhgorod

0.2

1.33

0.183

0.22

1.47

0.118

0.24

1.6

0.141

27

Kharkiv

0.2

1.33

3.031

0.14

0.97

1.417

0.15

1.0

1.374