13. Висновки.

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел викидів за рахунок впровадження заходів по охороні атмосферного повітря:

-         переведення  паливовикористовуючого  обладнання  на  газ;

-         більш  широке  впровадження  стисненого  природного  газу, як  палива  для  автотранспорту,  шляхом  створення  мережі  газонаповнювальних  станцій;

-         розширення  кількості  контрольно - діагностичних  пунктів  по  регулюванню  паливної  системи  транспортних  засобів;

-         впровадження  каталітичних  нейтралізаторів  і  фільтрів  для  очистки  відпрацьованих  газів  автотранспорту  від  шкідливих  речовин;

-         впровадження  газоочисних  установок  на  паливовикористовуючому  обладнанні;

-         впровадження  автоматичного  контролю  за  викидами  шкідливих  речовин  в  атмосферне  повітря  на  основних  підприємствах-забруднювачах.

Для зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище від самого більшого забруднювача атмосферного повітря в області потрібно провести реконструкцію Трипільської ТЕЦ, із заміною котлоагрегатів та турбін, які використали свій ресурс, на більш економічні та застосування більш ефективних систем уловлювання сірчистого ангідриду, окислів азоту, окислів вуглецю та попелу (тверді частки).

Високий рівень питомого водоспоживання та необхідність забезпечення жителів області питною водою, яка б відповідала гігієнічним вимогам, загострюють проблему очистки стічних вод;

Недостатнє фінансування природоохоронного будівництва, яке передбачене програмами, стримують ефективну експлуатацію споруд та об`єктів в межах проектних режимів.

Забезпечення правового регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами, а саме: виконання постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів" від 03.08.98 р. №1216, "Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів" від 03.08.98 р. №1217, "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" від 03.08.98 р. №1218, "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів" від 31.08.98 р. №1360.