11. Екологічна освіта, інформування громадськості, громадські рухи.

Серед проблем, що опинилися в центрі уваги суспільства, одне з перших місць займають екологічні. Саме тому зростають потреби громадськості у достовірній екологічній інформації. Ратифікація Орхуської конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” передбачає створення і вдосконалення механізмів доступу громадськості до інформації, участі у прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля.

Зважаючи на те, що вплив на стан довкілля діяльності людини зумовлений рівнем екологічної свідомості, одним з пріоритетних напрямків роботи Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області є екологічна освіта та інформування громадськості про реалізацію державної екологічної політики в Київській області.

Так, за звітний період по місцевих каналах радіомовлення транслювалось 16 виступів, по телебаченню вийшло 8 передач, проведено більше 300 зустрічей з громадянами на яких було присутньо біля 4500 громадян.

За 2001 рік опубліковано біля 60 статей.

До Держуправління надійшла 231 скарга, на 210 з них надано відповідь.

Найбільша увага приділялася висвітленню проведення природоохоронних заходів, екологічній освіті та вихованню. Населення інформується про основні проблеми регіону та виникаючі екологічні ситуації, про шляхи їх вирішення та результати проведеної роботи.

Через засоби масової інформації надавалась інформація щодо проведення Дня довкілля, місячника благоустрою, природоохоронних операцій “Первоцвіт”, “Нерест”, “Чисте повітря”, акцій “Зелена весна”, “Ялинка”, “До чистих джерел” та інших заходів.

Працівники Держуправління виїзджали на сходки-зустрічі з жителями населених пунктів, на збори трудових колективів, де виступали з роз`ясненням пріоритетів державної екологічної політики, положень чинного законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, проводились зустрічі із населенням з питань покращення екологічного стану довкілля.

Особлива увага приділялась зверненням громадян, які розглядалися обов`язково з виїздом на місце. Питання і пропозиції, які висловлювалися громадянами, аналізувалися та вживалися відповідні заходи по покращенню екологічного стану навколишнього природного середовища.

На виконання Наказу Міністра від 12.07.99 року №156 “Про організацію системи заходів Мінекобезпеки України з висвітлення пріоритетів державної екологічної політики” в 2001 році діяло 37 громадськіих екологічних приймалень.

На громадські екологічні приймальні покладено завдання оперативно доносити до відома засобів масової інформації, громадських організацій об`єктивну науково-обгрунтовану аналітичну інформацію про сучасні екологічні проблеми в Київській області і перспективи їх розв`язання. Щоб зняти напругу, а також чутки, якими нерідко обростають ті чи інші кризові екологічні явища, приймальні мають відверто повідомляти людям про діяльність органів виконавчої влади, спрямовані на подолання найгостріших проблем, інформувати про роботу Державного управління екологічної безпеки в Київській області тощо.

Прийом громадян вели працівники Держуправління, громадських організацій екологічного спрямування столичної області, еколого-натуралістичних центрів і станцій юних натуралістів. За спеціальним графіком керівники Держуправління виїзджають у регіони, де зустрічаються з людьми - на сходах громадян, в університетах, місцевих адміністраціях.

Слід відмітити, що співпраця штатних працівників Держуправління з громадськими структурами екологічного спрямування стала більш результативною. Так, співробітниками Держуправління спільно з громадськими екологічними організаціями розглянуто біля 40 питань.

Діяльність державних і громадських організацій екологічного спрямування в області координується Громадською Радою згідно розробленого і затвердженого Положення “Про Громадську Раду” і щорічним планом роботи.