Таблиця .2.6.2. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення  захисних лісонасаджень , га

Заходи

Рік

1999

2000

2001

1

2

3

4

Лісовідновлення, лісорозведення -- на землях лісового фонду

2331

3161

3692

-в т.ч. залісення лісосік

1985

2305

1685

Створення захисних лісонасаджень на непридат них для с.-г. землях

176

201

68

Створення полезахисних лісових смуг

-

-

-