Таблиця 2.3.8. Види відводів земель для державних та громадських потреб

Види відводів

Рік

1999

2000

2001

разом

у т. ч. с.-г. угідь

з них ріллі

разом

у т. ч. с.-г. угідь

з них ріллі

разом

у т. ч. с.-г. угідь

з них ріллі

Під будівництво та розширення підприємств промисловості  та  транспорту

473,85

175,2

154,4

5,88

2,94

   

136

 

Під  будівництво гідротехнічних споруд

                 

Лісогосподарським підприємствам 

                 

Для розширення та будівництва міст

           

321,8

   

Підприємствам, організаціям, установам  природоохоронного, оздоровчого  призначення,

в  тому числі:

                 

 - під  курорти

                 

 - під  заповідники

                 

Для інших потреб

                 

Разом відведено земель

8,85

1,34

             

Разом

482,7 176,54 154,4 13,15 2,94

5,0

321,8

136