Таблиця 2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель та  їх консервація  у 2001 р.

Види земель

Разом на початок року, тис.га

Проведено консервацію, тис.га

Потребують консервації,тис.га

Деградовані землі

 

-

75

Малопродуктивні землі

     

                Примітка: дані для заповнення таблиці управлінням земельних ресурсів на наш запит не надані.