Таблиця 2.3.3.Заходи щодо охорони земель

Заходи

Одиниця

виміру

Обсяг вжитих заходів за роками

% 2001 р.

до 2000 р.

1999

2000

2001

Розробка проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території (наростаючим підсумком)

         

Проведено повне закріплення в натурі (на місцевості) контурних меж полів і робочих ділянок (наростаючим підсумком)

         

Створення захисних лісових насаджень

         

Створення полезахисних  лісових смуг

         

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд:

тис.грн..

71,4

39,3

56,8

  144

 - земельні вали різних конструкцій (вали-канави, вали-тераси, вали-дороги)

         
         

 - водоскидні споруди, лотки, перепади, водоскиди, загати, інші

         

 - землювання еродованих земель з виположуванням ярів

         

 - протиерозійні ставки-мулонакопичувачі

тис. грн..

71,4

39,3

56,8

144

 - берегоукріплення для захисту сільгоспугідь

         

Рекультивація порушених земель

тис. грн..

   

39,5

 

Консервація деградованих та малопродуктивних земель

         

Закріплення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг