5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

 Проблемними питаннями в області залишаються:

 1. Скорочення підприємствами викидів в атмосферу сірчистого ангідриду та окислів азоту, фреонів та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) на виконання міжнародних угод, які підписані Україною.

 2. Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище викидів від автотранспорту.

 3. Проблема переробки, утилізації та захоронення та знешкодження побутових та промислових відходів (в тому числі токсичних), а також проблема централізованого зберігання та знешкодження, з дотриманням норм екологічної безпеки непридатних та заборонених пестицидів. Фінансування будівництва полігонів для поховання ТПВ, що передбачено обласною та місцевими програмами поводження з відходами на період до 2005 року.

 4. Через недостатнє фінансування, реалізація водоохоронних заходів, передбачених “Програмою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волинської області на 1998-2005 роки”, здійснюється незадовільно, до цього часу не розпочате будівництво та реконструкція багатьох важливих водоохоронних об'єктів;