Таблиця 2.3.2. Структура земельного фонду України за цільовим призначенням

Категорія земель

Рік

1999

2000

2001

разом, тис.га

% до загальної площі теріторії

разом, тис.га

% до загальної площі теріторії

разом, тис.га

% до загальної площі теріторії

Землі сільськогосподарського признакчення

1807,1

64,3

1807,0

64,2

1806,7

64,2

у тому числі:

           

- сільськогосподарські угіддя

1676,1

59,6

1676,0

59,6

1675,9

59,6

- несільськогосподарські угіддя

131,0

4,6

131,0

4,6

130,8

4,6

Землі водного фонду

173,8

6,2

173,8

6,2

173,8

6,2

у тому числі:

           

- водними об’єктами

173,8

6,2

173,8

6,2

173,8

6,2

Землі житлової та громадської забудови

31,6

1,1

31,4

1,1

31,6

1,1

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

25,9

0,9

31,1

1,1

31,1

1,1

в тому числі:

           

-  регіональними природними парками

-

-

5,1

0,2

5,1

0,2

- заказниками

9,3

0,3

9,3

0,3

9,3

0,3

- заповідними урочищами

1,6

0,005

1,6

0,005

1,6

0,005

- інші

15,0

0,6

15,0

0,6

15,0

0,6

Землі лісового фонду

660,9

23,2

650,9

23,2

651,0

23,2

Землі оздоровчого призначення

0,4

-

0,4

-

0,4

-

Землі історико-культурного призначення

0,1

-

0,1

-

0,1

-

Землі рекреаційного призначення

1,6

-

1,7

-

1,8

-

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

76,9

2,7

83,8

3,0

85,3

3,0

у тому числі:

           

- землі промисловості

14,2

0,5

21,6

0,8

22,8

0,8

- землі транспорту

30,7

1,1

30,4

1,1

30,1

1,1

- землі зв’язку

0,5

-

0,5

-

0,4

-

- землі енергетики

4,3

0,1

4,1

0,1

5,1

0,2

- землі оборони

27,2

1,0

27,2

1,0

26,9

0,9

- інші

43,8

1,6

31,9

1,2

30,3

1,2