Відповідальні виконавці розділів звіту .

Додаток 2

Назва розділу

Відповідальні виконавці

1. Екологічна ситуація в Київській області

Коротченко В.С.

2. Антропогенний вплив на природне середовище

 

2.1. Атмосферне повітря

Тхорик В.І.

2.2. Водні ресурси

Бондар Л.О., Юрчак Л.І., Ткаченко Л.В.

2.3. Земельні ресурси та грунти

Павленко О.В., Ковтун М.Д.

2.4. Надра

Павленко О.В.

2.5. Відходи

Голюга В.А.

2.6. Рослинний світ

Штогрин В.М.

2.7. Тваринний світ

Бойко П.Г., Мудрак В.С.

2.8. Території і об’єкти з особливим статусом охорони

Штогрин В.М.

3. Мережа державного моніторингу області.

Основні тенденції забруднення природного середовища у період 1992 – 2001 рр.

Ткаченко Л.В.

4. Вплив факторів довкілля на здоров’я населення

Ткаченко Л.В.

5. Регіональні проблеми

Коротченко В.С.

6. Екологічна (природно – техногенна безпека)

Коротченко В.С.

6.1. Екологічна безпека Київської області

Коротченко В.С., Голюга В.А.

6.2. Ядерна та радіаційна безпека

Голюга В.А.

7. Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища

Коротченко В.С., Лисак Т.Л., Штогрин В.М., Ткаченко Л.В.

8. Управління в галузі охорони довкілля

Шевчук Г.Я, Ковтун М.Д.

9. Виконання загальнодержавних та національних екологічних програм

Штогрин В.М., Бондар Л.О.

10. Наукі дослідження в галузі екології

Коротченко В.С.

11. Екологічна освіта, інформування громадськості, громадськи рухи

Шевчук Г.Я.

12. Міжнародне співробітництво у сфері екології

Коротченко В.С.

13. Висновки

Коротченко В.С.

Додатки

Шевчук Г.Я.