Табл. 8.3. Стан  будівництва  природоохоронних  об’єктів

Вид діяльності

Рік

1999

2000

2001

План

факт

%

план

факт

%

План

факт

%

Капітальні вкладення на будівництво природоохоронних об’єктів

5501,8

3013,7

55

3153,17

2975,6

94,4

4177,4

4021,8

96,3