Таблиця 8.1. Надходження та використання грошових коштів республіканського Автономної республіки  Крим, обласного, Київського, Севастопольського міських фондів охорони навколишнього природного середовища

№ п/п

Обіг коштів

1999р.

2000р.

2001р.

1

Залишок коштів на початок звітного періоду

9,2

6,0

18,6

2

Надходження коштів у звітному періоді – всього

276,5

514,9

489,7

3

Залишок коштів на кінець звітного періоду

6,0

18,6

80,9

4

Витрачено коштів – всього

279,7

502,3

427,4

5

% використання коштів (дані п.4 поділити на /(дані п.1+дані п.2)/ 100)

97,9

96,4

84,1