Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля

№ з. п.

Назва регіональної (локальної) системи моніторингу довкілля

Стадія розробки (технічне завдання, технічний проект, впровадження)

Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.

Результати (впроваджені системи, підсистеми та їх назви)

1

2

3

4

5

Примітка:  Системи моніторингу довкілля планується запровадити з 2001 року.