Таблиця 3.1.1.Дані спостережень за рівнем забруднення атмосферного повітря в м. Житомир

Середньорічна  концентрація домішок (від ГДК)

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Двоокис азоту

1,6

2,0

1,8

1,6

1,3

Окис вуглецю

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

Двоокис сірки

0,5

0,3

0,3

0,2

0,3

Пил

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4