Табл. 3.1. Середовища, які  контролюються  суб’єктами  моніторингу довкілля та число точок спостережень

Суб‘єкти  моніторингу довкілля

Середовище, що контролюється та кількість точок спостережень

атмосферне повітря

промислові викиди в атмосферу

поверхневі води

підземні води

грунти

річки та водоймища

моря

джерела скидів стічних вод

решта

джерела скидів стічних вод

решта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Міністерство  екології  та  природних  ресурсів

2

-

83

7

     

65

2

МНС

   

96

64

       

3

МОЗ

               

4

Міністерство аграрної  політики

               

5

Держкомлісгосп

               

6

Держводгосп

               

7

Держкомзем

               

8

Держбуд