Табл. 2.4.2. Використання надр

з. п.

Загальна кількість кар’єрів, шахт, розрізів та розробок

Наявність документації

Загальна площа порушених земель, га

Площа відпра-цьованих

Земель, що підлягають рекультивації

Рекульти-вовано

в 2001 р.

Гірничій

відвод

Земельний

відвод

Ліцензії

1

2

3

4

5

6

7

8

 

174

103

99

124

11854

3302

452