Табл. 2.3.4. Розподіл орних земель за крутизною схилів*

Одиниці виміру

Разом орних земель

У тому числі за крутизною схилів (градуси)

менше 1

1-3

3-5

5-7

більше 7

тис. га.

1141,0

855,4

252,1

19,6

8,3

5,6

%

94,1

70,5

20,8

1,6

0,6

0,4

* станом на 01.01.1999 р.