Таблиця 2.3.3. Заходи щодо охорони земель

заходи

Одиниця виміру

Обсяг вжитих заходів за роками

% 2001 р.

до 2000 р.

1999

2000

2001

Розробка проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території (наростаючим підсумком)

-

-

-

-

-

 

Проведено повне закріплення в натурі (на місцевості) контурних меж полів і робочих ділянок (наростаючим підсумком)

-

-

-

-

-

 

Створення захистних лісових насаджень

га.

-

365

365

100

 

Створення полезахистних лісових смуг

га.

5,4

6

6

100

 

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд:

тис. грн.

731,6

1050,46

1356,51

129

 

- земельні вали різних конструкцій (вали-канави, вали-тераси, вали-дороги)

км

-

-

0,14

-

 

- водоскидні споруди, лотки, перепади, загати, інші

шт.

-

4

6

150

 

- землювання еродованих земель з виположуванням ярів

-

-

-

-

-

 

- протиерозійні ставки-мулонакопичувачі

шт.

га.

-

1

8

1

2

100

25

 

- берігоукріплення для захисту сільгоспугідь

км.

-

0,9

-

0

 

Рекультивація порушених земель

тис. га.

0,138

0,096

0,452

470,8

 

Консервація деградованих та малопродуктивних земель

-

-

-

-

-

 

Закріплення в натурі (на місцевості) меж прибережних захистних смуг

га.

-

-

8822

-