Табл. 2.3.1. Земельний  фонд

Основні види угідь

1999

2000

2000

Всього, тис. га

%  до загальної площі те-риторії

Всього, тис. га

%  до загальної площі те-риторії

Всього, тис. га

%  до загальної площі те-риторії

1

2

3

4

5

6

7

Сільськогосподарські угіддя,

у тому числі:

1595,2

53,5

1600,9

53,7

1599,8

53,6

Рілля

1070,8

35,90

1094,8

36,70

1076,3

36,08

перелоги

117,3

3,93

146,0

4,89

141,8

4,75

Багаторічні насадження

23,1

0,77

23,1

0,77

23,2

0,77

сіножаті

146,2

4,90

148,9

4,99

146,8

4,92

пасовища

213,8

7,16

212,1

7,11

211,7

7,09

Ліси та інші лісовкриті площі, з них:

1051,0

35,2

1051,4

35,2

1053,3

35,31

Вкриті лісовою рослинністю

985,9

33,05

987,2

33,09

989,0

33,15

Не вкриті лісовою рослинністю

29,0

0,97

28,3

0,94

28,2

0,94

Інші лісовкриті площі, в т. ч.:

28,8

0,96

28,8

0,96

29,1

0,97

Полезахисні лісові смуги

5,4

0,18

5,1

0,17

5,2

0,17

Інші захисні лісові насадження

23,4

0,78

23,7

0,79

23,9

0,80

чагарникі

9,7

0,32

9,6

0,32

9,9

0,33

Забудовані землі

90,3

3,02

89,1

2,98

88,9

2,98

Відкриті заболочені землі

83,3

2,8

81,4

2,7

80,9

2,71

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

38,0

1,3

37,2

1,3

37,4

1,25

піскі

7,5

0,25

7,3

0,24

7,3

0,24

яри

1,2

0,04

1,0

0,03

1,1

0,03

Землі зайняті зсувами, щебнем, галькою, голими скелями

14,1

0,47

13,2

0,44

13,4

0,44

Разом земля (суходіл)

2935,3

98,41

2934,6

98,38

2934,4

98,38

Води (території, що вкриті поверхневими водами)

47,4

1,6

48,1

1,6

48,3

1,61

Разом (територія)

2982,7

100

2982,7

100

2982,7

100