Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря

Викиди по області

1999

2000  

2001  

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря по області, тис. т.

в т.ч.:

69,09

61,82

35,50

 від стаціонарних джерел забруднення, тис. т.

14,08

12,30

13,09

від автотранспорту, тис. т.

55,01

49,52

22,41