12. ВИСНОВКИ

Екологічна ситуація в області залишається складною і потребує посиленої уваги центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Розпорядженням голови обласної адміністрації від 23.12.1999р. № 813 2000-2005 роки на Житомирщині оголошені періодом екологічного оздоровлення області.

Протягом 2001 року державне управління екології та природних ресурсів спрямовувало свої зусилля на посиленні контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, вдосконаленням системи державного регулювання у використанні та охороні атмосферного повітря, рослинного, тваринного світу, водних, лісових ресурсів, земель та надр.

Результатом діяльності у сфері збереження біологічного та ландшафтного різноманіття стало збільшення заповідних територій області, які частково компенсують забруднення, сприяють підтриманню кліматичної рівноваги, зберігають генофонд. Площа  об”єктів природно-заповідного фонду у 2001 році зросла до 2,258 від території області і складає станом на 1.01.2002р. 77076,57 га..

Не дивлячись на економічну кризу продовжувалось будівництво та реконструкція об”єктів очисних споруд в м.Житомирі, Баранівці, смт.Народичах, Житомирському, Новоград-Волинському, Попільнянському та ряді інших районів. Це дозволило зменшити долю забруднених стічних вод у загальному скиді.

За рахунок усіх джерел фінансування на будівництво природоохоронних об’єктів у 2001 році використано 4021,8 тис.грн.

Протягом року значна увага приділялась формуванню та впровадженню економічного механізму природокористування.

Надходження до обласного природоохоронного фонду склали 489,7 тис.грн., до місцевих фондів надійшло 334,9 тис.грн., до державного фонду – 436 тис.грн.

Кошти обласного та місцевого природоохоронних фондів спрямовувались на виконання заходів з охорони водних ресурсів, вирішення проблем розміщення відходів, захист населених пунктів від підтоплення та виконання заходів по боротьбі з ерозією грунтів, на організацію та здійснення робіт з екологічної освіти, пропаганду екологічних знань, на проведення науково-дослідних і проектних розробок та ряд інших заходів.

Першочерговим завданням в діяльності держуправління екоресурсів з питань охорони навколишнього природного середовища на 2002 та наступні роки буде  забезпечення виконання заходів проголошених в Посланні Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 р.р.”, виконання заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1999р. № 188 “Про основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, інших програмних документів і рішень Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації.